4 Προσλήψεις στην πυρασφάλεια ΧΥΤΑ Γιαννιτσών

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 89

jobs-13

Ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του Συνδέσμου Διαδημοτικής Συνεργασίας Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Πέλλας – ΧΥΤΑ Γιαννιτσών και συγκεκριμένα τεσσάρων (4) εργατών προσωπικού πυρασφάλειας.

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Διαδημοτικής Συνεργασίας Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Πέλλας – ΧΥΤΑ Γιαννιτσών
Έχοντας υπόψη:
  • Την υπ’αριθμ. 9/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Διαδημοτικής Συνεργασίας Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Πέλλας – ΧΥΤΑ Γιαννιτσών η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ άριθμ. 13247/24-10-2013 όμοια του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και αφορά την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 που φορά την πρόσληψη προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες στους Ο.Τ.Α.
Ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του Συνδέσμου Διαδημοτικής Συνεργασίας Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Πέλλας – ΧΥΤΑ Γιαννιτσών και συγκεκριμένα τεσσάρων (4) εργατών προσωπικού πυρασφάλειας.
Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 24/10/2013 έως 31/10/2013 στον δεύτερο όροφο του Δημοτικού Καταστήματος Πέλλας
Εθνικής Αντίστασης & Χατζηδημητρίου γωνία, Γιαννιτσά, αρμόδιο κ . Τσαλκιτζή Πολυχρόνη.
Η παρούσα να αναρτηθεί.

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Λιμενικό αποτελέσματα δοκίμων σημαιοφόρων 2013
Προηγούμενο άρθρο
20 Θέσεις εργασίας στο δήμο Καβάλας
Μενού