Επιστημονικός συνεργάτης στο Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου Ξάνθης

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 75

images (1)Το Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου (Ι.Ε.Λ.) Ξάνθης του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά», εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, καλεί επιστημονικούς συνεργάτες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “WelCOM – Wireless Sensors for Engineering Asset Lifecycle Optimal Management”.Το έργο αφορά στην ανάπτυξη πλατφόρμας για την ηλεκτρονική υποστήριξη της βιομηχανικής συντήρησης με χρήση ασύρματων δικτύων αισθητήρων, τεχνικών ανίχνευσης και διάγνωσης βλαβών, καθώς και υποσυστήματα διαδικτυακής ευφυούς υποστήριξης της συντήρησης.

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα ανέρχεται έως τους 12 μήνες και η συνολική αμοιβή της έως το ποσό των 10.000 €.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από πλήρη φάκελο βιογραφικών στοιχείων, όπως βιογραφικό σημείωμα, επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών, βεβαιώσεις εμπειρίας, και κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση σωστής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητά τους, το αργότερο μέχρι την 15η Νοεμβρίου 2013 στην παρακάτω διεύθυνση:

Ε.Κ. «Αθηνά» – Παράρτημα Ξάνθης/ΙΕΛ Ξάνθης, Πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων, Τ.Θ. 159, 671 00 Ξάνθη

Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά αποσταλούν ταχυδρομικώς, ως επίσημη ημερομηνία υποβολής υπολογίζεται η ημερομηνία ταχυδρομικής αποστολής. Δεν γίνεται αποδεκτή η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων.

Πληροφορίες:
Για θέματα διοικητικής φύσεως: Καραμαλίδου Κατερίνα, Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας Ξάνθης, Τηλ.: 25410-78787 (εσωτ.111), Fax: 25410-63656, e-mail: kkaramal@ipet.gr.
Για θέματα επιστημονικής φύσεως: Δρ Εμμανουηλίδης Χρήστος, Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου, Τηλ.: 25410-78787 (εσωτ. 325/ 322), e-mail: chrisem@ipet.gr.

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Από 1η Νοεμβρίου, νυχτερινό ρεύμα – Ποιες οι αλλαγές που εφαρμόζει από φέτος η ΔΕΗ
Προηγούμενο άρθρο
7 Προσλήψεις με 8μηνα ΔΕΔΔΗΕ Σπάρτη
Μενού