Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 65

313a533c137e966fda0d8353ccf23e65_SΤη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (Ε.Τ.Θ.Α.) ενέκριναν οι Ευρωβουλευτές, προκειμένου να στηρίξει τους αλιείς στην προσαρμογή τους, στις απαιτήσεις της νέας Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (Κ.Αλ.Π). Την περίοδο 2014-2020 θα επενδυθούν περίπου 6,5 δις ευρώ στους Ευρωπαίους αλιείς και υδατοκαλλιεργητές.Τα κύρια στοιχεία, τα οποία θα κληθούν οι αλιείς να εφαρμόσουν, είναι η απαγόρευση ρίψης των ανεπιθύμητων αλιευμάτων στη θάλασσα και η συμμετοχή τους στη σταδιακή αποκατάσταση των πληθυσμών των αλιευτικών αποθεμάτων, σε επίπεδα μέγιστης βιώσιμης απόδοσης (ΜΒΑ) έως το 2015, όπου είναι δυνατό και σε μια προοδευτική βάση, το αργότερο έως το 2020 για όλα τα αποθέματα.

Το Ε.Τ.Θ.Α. θα αποτελέσει ένα ισχυρό χρηματοδοτικό εργαλείο, ύψους περίπου 6,5 δις ευρώ, που αποσκοπεί στην προώθηση της Γαλάζιας Ανάπτυξης, με την επίτευξη βιώσιμης και ορθολογικής αλιείας στις ευρωπαϊκές θάλασσες.
Στα σημαντικότερα σημεία του νέου Ταμείου περιλαμβάνονται:

1. Η συστηματική συλλογή αλιευτικών δεδομένων από τα Κράτη Μέλη για τον προσδιορισμό της κατάστασης των ιχθυοαποθεμάτων.
2. Η ανάπτυξη της βιώσιμης αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.
3. Ο αυστηρότερος έλεγχος και η επιβολή μέτρων από τα Κράτη Μέλη.
4. Η Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική.
5. Η λήψη τεχνικών και διοικητικών μέτρων για την υποστήριξη της εφαρμογής της νέας Κ.Αλ.Π..

Το ΕΤΘΑ θα παρέχει, επίσης, κίνητρα σε νέους να ασχοληθούν με τον κλάδο της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών, προωθώντας δράσεις καινοτομίας και νέων μορφών επιχειρηματικότητας, ενώ παράλληλα θα παρέχει οικονομικά κίνητρα στους αλιείς για την αντικατάσταση των μηχανών τους, με μηχανές χαμηλότερης κατανάλωσης και εκπομπής ρύπων και τη χρήση επιλεκτικότερων αλιευτικών εργαλείων.

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Ανοικτό πανεπιστήμιο αιτήσεις για ΑμεΑ
Προηγούμενο άρθρο
Προκήρυξη για 30 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κομοτηνής
Μενού