Καταργήθηκε η διπλή ασφάλιση βουλευτών και αιρετών

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 8

upourgeio_ergasias-2010-180_67912_T3330V_bΜε εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας γίνεται γνωστό ότι όσοι κατέχουν τη βουλευτική ιδιότητα, τη θέση Υπουργού ή Υφυπουργού, καθώς και στους αιρετούς, προέδρους κοινότητας, δημάρχους και νομάρχες καταργείται η δυνατότητα διπλής ασφάλισης.Συγκεκριμένα με εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας που αποστέλλεται στα ασφαλιστικά ταμεία καταργείται διάταξη με την οποία είχε δοθεί η δυνατότητα σε πρόσωπα που κατέχουν τη βουλευτική ιδιότητα, τη θέση Υπουργού ή Υφυπουργού, καθώς και στους αιρετούς, προέδρους κοινότητας, δημάρχους και νομάρχες του προϊσχύσαντος καθεστώτος κατά τη διάρκεια της θητείας τους να συνεχίζουν την ασφάλισή τους στους κλάδους κύριας, επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας, στους οποίους υπαγόταν πριν την εκλογή τους ή να αναγνωρίζουν τους χρόνους που αντιστοιχούν στη θητεία τους, οποτεδήποτε, στους συγκεκριμένους κλάδους.

Επίσης με την εγκύκλιο ,προβλέπεται η υπαγωγή στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και για πρόσωπα που απασχολούνται ή παρέχουν εργασία ή υπηρεσία με αμοιβή είτε σε φυσικά πρόσωπα είτε στο Δημόσιο είτε σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου είτε σε ανεξάρτητες αρχές με οποιαδήποτε άλλη σχέση, εφόσον για την απασχόληση, εργασία τους ή υπηρεσία τους αυτή δεν υπάγονται με ρητή διάταξη νόμου στην ασφάλιση άλλου Ταμείου κύριας ασφάλισης.

Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή και σε συνταξιούχους ελληνικού ή αλλοδαπού ασφαλιστικού φορέα

Μενού