Νέες 44 θέσεις Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 68

european unionΗ Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανακοινώνει νέα προκήρυξη για πλήρωση σαράντα τεσσάρων (44) θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο του 2013.

Αναλυτικότερα:

1. Όσον αφορά στην 25η Νοεμβρίου 2013, προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις:

Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογίας (CNECT.D.2)
Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (COMP.E.2)
Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN.E.3)
Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN.EFC-EPC-01)
Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης (EMPL.B.3.)
Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία Eurostat (ESTAT.F.5)
Mια θέση στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών (MARKT.Ο.1.)

2. Όσον αφορά στην 16η Δεκεμβρίου 2013 προκηρύσσονται οι ακόλουθες θέσεις:

Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Δράσης για το Κλίμα (CLIMA.C.1)
Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Europaid – Ανάπτυξης και Συνεργασίας (DEVCO A.1)
Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Europaid – Ανάπτυξης και Συνεργασίας (DEVCO B.1)
Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EAC D.1)
Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας (ECHO B.3)
Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης (EMPL.C.3.)
Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων (HOME A.3.)
Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Θαλασσίων Υποθέσεων και Αλιείας (MARE.A.1)
Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών (MOVE.D.2)
Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Καταναλωτών (SANCO.C.1.)

Οι εθνικοί εμπειρογνώμονες κατά κανόνα αποσπώνται από τις δημόσιες υπηρεσίες των κρατών μελών της ΕΕ, και ως εκ τούτου στη συντριπτική τους πλειονότητα είναι δημόσιοι υπάλληλοι σε κρατικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Εκτός από τους δημόσιους υπαλλήλους, μπορούν επίσης να αποσπαστούν στην Επιτροπή και εμπειρογνώμονες από διεθνείς οργανισμούς, από πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα καθώς και από οργανισμούς που υπάγονται στον δημόσιο τομέα, ειδικότερα όταν οι δεξιότητες και οι γνώσεις που διαθέτουν αυτοί είναι απαραίτητες.

Οι προκηρύξεις για τις θέσεις των Εθνικών Εμπειρογνωμόνων, στις οποίες προσδιορίζονται τόσο τα καθήκοντα, όσο και τα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι ενδιαφερόμενοι δημοσιεύονται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: www.ydmed.gov.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Προκήρυξη για 30 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κομοτηνής
Προηγούμενο άρθρο
6 θέσεις εργασίας ΔΕΔΔΗΕ νήσου Κω
Μενού