Πρόσκληση ενδιαδέροντος για θέσεις καθαριστριών και καθαριστών

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 61

Post_A_JobΗ Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κύμης Αλιβερίου προκηρύσσει τρεις (3) θέσεις καθαριστριών/καθαριστών

  • 1 θέση καθαριστριών/καθαριστών στο Δημοτικό Σχολείο Κριεζών
  • μία θέση στο Δημοτικό σχολείο και Νηπιαγωγείο Συκιών και
  • μία Θέση στο Δημοτικό Νηπιαγωγείο Πλατάνας με σύμβαση μίσθωσης έργου για το σχολικό έτος 2013-2014.
Η σύμβαση που θα υπογραφεί διέπεται από τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 113 του Ν.1892/90 της παραγ.15 του άρθρου 5 του Ν.1894/90 και τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα για τη μίσθωση έργου.

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν στην Δ/νση του σχολείου που ενδιαφέρονται από τις 30-10-2013 έως και την 5-11-2013 στις 10:00μ.μ και θα συνοδεύονται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση,
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • Υ.Δ που να φαίνεται ότι δεν έχουν συνάψει άλλη σύμβαση με άλλη
  • σχολική κοινότητα
  • Αντίγραφο κάρτας ανεργίας εφόσον υπάρχει
  • Εκκαθαριστικό σημείωμα.
Το παρόν θα αναρτηθεί:
α) στην είσοδο των σχολείων
β) στην είσοδο του Δημοτικού Καταστήματος
γ) στην ιστοσελίδα του Δήμου και
δ) στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Ο έλεγχος των καταστάσεων των αιτήσεων καθώς και των δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων για τις ανωτέρω θέσεις θα γίνει από μέλη της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευση
Μενού