27946 θέσεις εργασίας στο Δημόσιο μέσω κοινωφελούς εργασίας

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 26

neoiO ΟΑΕΔ καταρτίζει την επόμενη προκήρυξη κοινωφελούς εργασίας για τις 27.946 θέσεις εργασίας σε επιβλέποντες φορείς του Δημοσίου.

Η προκήρυξη αφού εγκριθεί από το ΑΣΕΠ, θα δημοσιοποιηθεί εντός των επόμενων ημερών σύμφωνα με σημερινή ενημέρωση που είχε απο τον ΟΑΕΔ το ΕΣΠΑ-ΕΡΓΑΣΙΑ.gr.
Ποιες είναι οι 27946 νέες θέσεις εργασίας θα γίνουν μέσω του ΟΑΕΔ.
Οι θέσεις εργασίας με πεντάμηνα κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ σε δήμους, ασφαλιστικά ταμεία, ΚΕΠ, δικαστήρια, μουσεία και άλλο, και ολοκληρώθηκε η διαδικασία πριν από δύο ενδομάδες αλλά ακόμη δεν έχουν ανακοινωθεί τα αποτελέσματα από τον ΟΑΕΔ.
Η προκήρυξη κοινωφελούς εργασίας οριστικοποιήθηκε και ο ΟΑΕΔ με το συναρμόδιο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης προβλέπει ότι θα διατεθούν 105 εκατομμύρια ευρώ για τα πεντάμηνα των 27946 άνεργων που θα μοιραστούν ως εξής: 14.000 άνεργοι σε φορείς της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων, 1.000 άνεργοι σε ασφαλιστικά ταμεία, 1.000 άνεργοι σε ιερές μητροπόλεις και περίπου άλλοι 12.000 άνεργοι σε ΚΕΠ, δημοτολόγια, στον ΕΟΠΥΥ, σε σωφρονιστικά καταστήματα και ειρηνοδικεία, σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους (με έναρξη απασχόλησης ταυτόχρονα με την ανάληψη της προεδρίας της Ε.Ε) και σε προνοιακά ιδρύματα εποπτείας του υπουργείου Εργασίας.
Όλοι οι ωφελούμενοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ενώ δικαίωμα συμμετοχής έχουν μέλη οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, άνεργοι μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς, νέοι άνεργοι (από 18 έως 29 ετών), μακροχρόνια άνεργοι ή άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ – ΤΕΙ.
Οι καθαρές αμοιβές ορίζονται κατά παρέκκλιση της ισχύουσας νομοθεσίας, σε 19,6 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερες από 490,00 ευρώ μηνιαίως για ωφελούμενους ηλικίας 25 ετών και άνω και σε 17,1 ευρώ ημερησίως και όχι πάνω από 427,00 ευρώ μηνιαίως για ωφελούμενους ηλικίας κάτω των 25 ετών.
Εκτός από τα παραπάνω καταβαλλόμενα ποσά, οι δικαιούχοι φορείς δεν υποχρεούνται να καταβάλλουν οποιαδήποτε άλλη παροχή ή ενίσχυση στους ωφελούμενους.
Οι ωφελούμενοι θα επιλέγονται και κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα πέντε αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης.
Τα κριτήρια είναι το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου με ανώτατο όριο τους 36 μήνες, το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 36 μήνες, το ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό, η ηλικία και ο αριθμός ανήλικων τέκνων.

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
2 Προσλήψεις με 8μηνα στο Δασαρχείο Πατρών
Προηγούμενο άρθρο
Επίδομα τέκνων ΟΓΑ όλες οι διαδικασίες
Μενού