Δείτε τους φορείς που θα προσλάβουν τους 27.946 ανέργους μέσω της κοινωφελούς εργασίας

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 48

oaed180_69349_495DwU_b

Αναλυτικότερα, από τις συνολικά 27.946 θέσεις, περίπου οι μισές (15.000 θέσεις) θα καλυφθούν από τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού (Δήμους και Περιφέρειες), ενώ περίπου 1.000 θέσεις θα καλύψουν οι Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος για θέσεις όπως Διοικητικοί Οικονομικού, Λογιστικού και Γραμματέων Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.Αμέσως μετά θα δημοσιευτεί και το γ” πακέτο που θα αφορά σε 7.400 θέσεις σε σχολεία και στην ειδική αγωγή.

ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΣΛΑΒΟΥΝ ΤΟΥΣ 27.946 ΑΝΕΡΓΟΥΣ

 • Δήμοι- Περιφέρειες
 • Ασφαλιστικά Ταμεία (ΟΑΕΕ, ΕΟΠΠΥ, ΙΚΑ, ΗΔΙΚΑ, ΕΚΚΑ, ΕΙΚ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ ΜΜΕ, ΕΤΑΤ, ΝΑΤ, ΟΓΑ, ΟΠΑΔ, ΤΑΠΙΤ, ΤΑΥΤΕΚΩ)
 • Υπουργείου Εργασίας -Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
 • Υπουργείο Δικαιοσύνης (Γενική Επιτροπεία της Επικράτειας των τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, Αρειος Πάγος, Ειρηνοδικεία, Πταισματοδικεία, Πρωτοδικεία, Εισαγγελίες, Εφετεία, Καταστήματα Κράτησης, Συμβούλιο της Επικρατείας, Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων, Υπηρεσίες Επιτρόπων)
 • ΚΕΠ
 • Λιμάνια
 • Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος

Οι ειδικότητες που θα ζητηθούν είναι:

 • Διοικητικού, Οικονομικού
 • Κοινωνιολογίας
 • Κοινωνικών Λειτουργών
 • Πληροφορικής και δικτύων
 • Επαγγελμάτων Υγείας
 • Χημικών – Μηχανικών – Ηλεκτρολόγων
 • Αρχιτεκτόνων – Πολιτικών Μηχανικών

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., οι οποίοι ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

1. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

2. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς

3. εγγεγραμμένοι νέοι άνεργοι (18 έως 29 ετών) στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

4. εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

5. άνεργοι πτυχιούχοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.

Οι ωφελούμενοι επιλέγονται και κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα πέντε αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης, τα οποία είναι τα εξής:

1) Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου με ανώτατο όριο τους 36 μήνες,

2) Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 36 μήνες,

3) Ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό,

4) Ηλικία και

5) Αριθμός ανήλικων τέκνων.

Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των παραπάνω κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ.

πηγή: e-dimosio.gr

Μενού