1 θέση ερευνητή Γ για το ινστιτούτο θεωρητικής και φυσικής χημείας

Κοινοποιήστε το άρθρο

logo-eieΈως τις 29 Νοεμβρίου 2013 οι αιτήσεις στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών που προκηρύσσει για το Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας. Ειδικότερα για μία θέση Ερευνητού Γ΄ βαθμίδας με αντικείμενο «Πειραματική φυσικοχημεία: αλληλεπίδραση βραχέων παλμών laser και συμπυκνωμένης ύλης».
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν:

  • διδακτορικό δίπλωμα σε συναφές αντικείμενο,
  • γνώσεις και τεκμηριωμένη εμπειρία στο ανωτέρω αντικείμενο
  • άριστη γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας.
  • οι άρρενες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νομίμως από αυτές.

Δικαιολογητικά :

  1. Αίτηση
  2. Βιογραφικό σημείωμα σε 5 αντίγραφα
  3. Επικυρωμένα αντίγραφα αναγνωρισμένων τίτλων σπουδών
  4. Ένα (1) αντίτυπο ή φωτοαντίγραφο των επιστημονικών τους εργασιών σε έντυπη μορφή και πέντε (5) σε ηλεκτρονική (CDs).
  5. Κάθε άλλο στοιχείο που σχετίζεται με την εν γένει επιστημονική σταδιοδρομία του υποψηφίου.

Υποψηφιότητες υποβάλλονται έως τις 29 Νοεμβρίου 2013 στη Γραμματεία του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα 11635, 4ος όροφος. Πληροφορίες: Γραμματεία ΙΘΦΧ, Τηλ. 210-7273792.

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *