2 ημερήσιοι φύλακες στον αρχαιολογικό χώρο της Δήλου

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 48

143687139_a034741b65_oΠρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανακοινώνει η ΚΑ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων για δύο (2) άτομα με σκοπό την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΚΑ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, που εδρεύει στην Αθήνα, (για τις ανάγκες αυτής στον Αρχαιολογικό Χώρο και Μουσείο Δήλου)Συγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων:

2 ΔΕ Ημερήσιοι Φύλακες

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΚΑ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Επαμεινώνδα 10, Τ.Κ. 105 55 – Αθήνα απευθύνοντάς την στο Λογιστήριο, υπόψιν κ. Μαρίας – Αλεξάνδρας Χρυσανθακοπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 210-3250148) έως 8-11-2013.

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
8 γυμναστές στο Δήμο Λευκάδας
Προηγούμενο άρθρο
5 θέσεις στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ηπείρου
Μενού