Θέση καθηγητού κλασσικού και σύγχρονου χορού στο Δημοτικό Ωδείο Θήβας

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 25

χωρίς τίτλο3Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θηβαίων ανακοίνωσε την επαναπροκήρυξη της πρόσληψης ενός Καθηγητή/τριας κλασσικού – σύγχρονου χορού.Συγκεκριμένα με τις εξής προϋποθέσεις:

Απαιτούμενα προσόντα – Αξιολόγηση :
– Πτυχίο ή Δίπλωμα χορού από αναγνωρισμένο Ίδρυμα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής

Συνεκτιμούμενα προσόντα – Αξιολόγηση:
– Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα (συναυλίες, διαγωνισμοί, σεμινάρια στην
ημεδαπή ή αλλοδαπή 30
Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η κάλυψη της θέσεως από υποψηφίους με τα προαναφερόμενα προσόντα, επιτρέπεται η πρόσληψη Πτυχιούχου Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με γνώσεις μουσικοκινητικής αγωγής, ρυθμικής, μοντέρνου χορού και παραδοσιακών χορών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις (διατίθενται στην επιχείρηση) στα γραφεία της ΔΗ.Κ.Ε.Θ., Βουρδουμπά 13, (έναντι Ο.Σ.Ε.) τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών
(υπολογιζόμενες ημερολογιακά) που αρχίζει από την επομένη της δημοσίευσης της προκήρυξης

Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία της ΔΗ.Κ.Ε.Θ., τηλ.:2262028062, και στα γραφεία του Δημοτικού Ωδείου Θήβας, τηλ.:22620 29984.

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στον τομέα της Ενέργειας
Προηγούμενο άρθρο
Υποτροφία από το κληροδότημα «Φανής Σαριγιάννη» για μεταπτυχιακά στη Φυτοπαθολογία
Μενού