2 θέσεις στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε)

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 31

αρχείο λήψηςΤο Ινστιτούτο Προηγμένων Υλικών, Φυσικοχημικών Διεργασιών, Νανοτεχνολογίας και Μικροσυστημάτων του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», προκηρύσσει 2 (δυο) θέσεις εργασίας με σύμβαση μίσθωσης έργου.

Αναλυτικότερα

A) Στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος«IOLICAP- Novel IOnic LIquid and supported ionic liquid solvents for reversible CAPture of CO2» (Ε-1673), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πρόταση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη ως εξής:

Μία θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη με αντικείμενο που αφορά την “Μελέτη συστημάτων ιοντικών υγρών με μεθόδους μοριακής προσομοίωσης”, που θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης ανεξαρτήτων υπηρεσιών ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός (1) έτους με δυνατότητα ανανέωσης και με προσόντα:

  1. Διδακτορικό τίτλο σπουδών στην Χημεία/Χημική Μηχανική/Φυσική
  1. Καλή γνώση σε θέματα υπολογιστικής χημείας, κβαντομηχανικής, στατιστικής μηχανικής και μεθόδων μοριακής προσομοίωσης
  2. Εκτενή εμπειρία σε προγραμματισμό Fortran ή/και C/C++ και σε λειτουργικά συστήματα Linux

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 18-11-2013 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τoν κ. Γ. Ρωμανό στα τηλέφωνα: 210-6503972-81 και στο email: groman@chem.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της εκδήλωσης ,ο τίτλος του έργου ( ΕΕ-1673 )και ο αρμόδιος για πληροφορίες.

B) Στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «LOVE FOOD-Love wave fully integrated Lab-on-Chip platform for food pathogen detection» (Ε-1727), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πρόταση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη, ως εξής:

Μία (1) θέση αποφοίτου ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ Τμημάτων Θετικών Επιστημών, ο οποίος θα αναλάβει τον χειρισμό ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης υψηλής διακριτικής ικανότητας για την παρατήρηση δομών. Θα συνεκτιμηθεί εμπειρία σε χρήση ή/και συντήρηση ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης. Η σύμβαση θα είναι ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός (1) έτους με δυνατότητα παράτασης μέχρι 2 έτη.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 08-11-2013 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την κ. Α.Τσερέπη, στο τηλέφωνο 210-6503264 και στο e-mail: atserepi@imel.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της εκδήλωσης , ο τίτλος του έργου και ο αρμόδιος για πληροφορίες.

Για τις αιτήσεις ακολουθείστε την παρακάτω διαδρομή στον ιστότοπο του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. (http://www.demokritos.gr) ΝΕΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ > Θέσεις Εργασίας > 2013.

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Έναρξη υποβολής αιτήσεων για το Τοπικό Σχέδιο Κοινωνικής Ένταξης για ευάλωτες ομάδες “Χανιά Κοινωνική Συνοχή”
Προηγούμενο άρθρο
Μια θέση αρχαιολόγου στη Λευκάδα
Μενού