9 θέσεις εργασίας στο Δήμο Ιεράπετρας

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 36

dimosΤου ΝΠΔΔ «Κοινωνία, Πολιτισμός, Αλληλεγγύη Ιεράπετρας», Τμήμα Πολιτισμού και Παιδείας – Μουσική Σχολή, που εδρεύει στην Ιεράπετρα ανακοινώνει την πρόσληψη εννέα(9) μουσικών καλλιτεχνών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία, για χρονικό διάστημα (8) μηνών.Την πρόσληψη καλλιτεχνικού μουσικού προσωπικού για τη Μουσική Σχολή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία, συνολικού αριθμού εννέα (9) ατόμων, για το διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και για οκτώ (8) μήνες, για τη διδασκαλία των παρακάτω καλλιτεχνικών ειδικοτήτων της Μουσικής Σχολής Ιεράπετρας.

Ειδικότερα

  • Πιάνου. Θέσεις : Τρείς (3)
  • Κιθάρας. Θέσεις: Δύο(2)
  • Ακορντεόν/Αρμόνιο. Θέση : Μία (1)
  • Μονωδίας /Χορωδίας. Θέση : Μία (1)
  • Διδασκαλία Θεωρητικών. Θέσεις: Μία(1)
  • Παραδοσιακών Οργάνων. Θέσεις : Μία (1)

Προσοχή:

Ανεξαρτήτως κατηγορίας οι υποψήφιοι, για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν. Δεν απαιτείται ως προσόν επιλογής η απόδειξη κατοχής της ελληνικής ιθαγένειας, υπό τους περιορισμούς βεβαίως του άρθρου 1 και 2 του Ν.2431/1996 ή/και του Οργανισμού ή Κανονισμού του εκάστοτε φορέα. Για τους υποψηφίους χωρίς ελληνική ιθαγένεια απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας, η οποία αποδεικνύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα της προκήρυξης . Δεν απαιτείται η απόδειξη γνώσης της ελληνικής γλώσσας για Βορειοηπειρώτες, Κύπριους Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαπούς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του υπαλληλικού κώδικα(Ν.3584/2007). Οι άνδρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χώρα των οποίων δεν προβλέπεται η υποχρέωση στράτευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ιστότοπο του Δήμου Ιεράπετρας : http://www.ierapetra.gov.gr/

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Υποτροφία από το κληροδότημα «Φανής Σαριγιάννη» για μεταπτυχιακά στη Φυτοπαθολογία
Προηγούμενο άρθρο
Υποτροφίες του ΟΠΑΠ για σπουδές στο London School of Economics
Μενού