Πρόσληψη 43 ατόμων στο Δήμο Ζωγράφου

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 43

αρχείο λήψης (1)Ο Δήμαρχος Ζωγράφου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα τριών (43) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Ζωγράφου, που εδρεύει στου Ζωγράφου.Οι θέσεις αφορούν οκτάμηνη (8) εργασία και συγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων:

 • ΔΕ Ηλεκτρολόγων 1
 • ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 1
 • ΔΕ Οδηγών Γ΄ κατηγορίας (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 1
 • ΔΕ Τεχνιτών ελαστικών 1
 • ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων (καδοπλυντηρίου) 1
 • ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων (εκσκαφέα-φορτωτή) 1
 • ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων (καλαθοφόρου) 1
 • ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων (σαρώθρου) 1
 • ΥΕ Εργατών καθαριότητας (συνοδών απορριμματοφόρων) 17
 • ΥΕ Εργατών συνεργείου καθαριότητας τάφων 9
 • ΥΕ Φυλάκων-Νυχτοφυλάκων 8
 • ΥΕ Νεωκόρων 1

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ζωγράφου, Γ. Ζωγράφου 7, Τ.Κ. 15772, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψη κ.κ. Σταμέλου Ελισάβετ, Γανίτα Καλλιόπης, Τσιπνή Βασιλείου, Ποτώνη Θεανούς (τηλ. επικοινωνίας: 2107490171, 151, 184) έως 8.11.2013.

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
30 άτομα στο Δήμο Κομοτηνής
Προηγούμενο άρθρο
Μέχρι τις 15:00 ΣΗΜΕΡΑ η προθεσμία για το Πρόγραμμα Έμμισθης Εμπειρίας για νέους καθηγητές Αγγλικής Γλώσσας
Μενού