Πρόσληψη 43 ατόμων στο Δήμο Ζωγράφου

Κοινοποιήστε το άρθρο

αρχείο λήψης (1)Ο Δήμαρχος Ζωγράφου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα τριών (43) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Ζωγράφου, που εδρεύει στου Ζωγράφου.Οι θέσεις αφορούν οκτάμηνη (8) εργασία και συγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων:

 • ΔΕ Ηλεκτρολόγων 1
 • ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 1
 • ΔΕ Οδηγών Γ΄ κατηγορίας (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 1
 • ΔΕ Τεχνιτών ελαστικών 1
 • ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων (καδοπλυντηρίου) 1
 • ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων (εκσκαφέα-φορτωτή) 1
 • ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων (καλαθοφόρου) 1
 • ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων (σαρώθρου) 1
 • ΥΕ Εργατών καθαριότητας (συνοδών απορριμματοφόρων) 17
 • ΥΕ Εργατών συνεργείου καθαριότητας τάφων 9
 • ΥΕ Φυλάκων-Νυχτοφυλάκων 8
 • ΥΕ Νεωκόρων 1

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ζωγράφου, Γ. Ζωγράφου 7, Τ.Κ. 15772, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψη κ.κ. Σταμέλου Ελισάβετ, Γανίτα Καλλιόπης, Τσιπνή Βασιλείου, Ποτώνη Θεανούς (τηλ. επικοινωνίας: 2107490171, 151, 184) έως 8.11.2013.

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *