Πρόσληψη 57 ατόμων στο Δήμο Δέλτα

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 101

mazi_deltaΟ Δήμος Δέλτα ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πενήντα επτά (57) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Δέλτα που εδρεύει στην Σίνδο – Θεσσαλονίκης, Νικολάου Πλαστήρα 13, Τ.Κ 57400Συγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων:

1 θέση ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
9 θέσεις ΔΕ Οδηγών φορτηγού
2 θέσεις ΔΕ Ηλεκτρολόγων
4 θέσεις ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων
41 ΥΕ Εργατών καθαριότητας

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Δέλτα, Νικ. Πλαστήρα 13, Τ.Κ. 57400, Σίνδος (τηλ. επικοινωνίας: 2310 797411) έως και 13.11.2013.

Πηγή: diorismos.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Μέχρι τις 15:00 ΣΗΜΕΡΑ η προθεσμία για το Πρόγραμμα Έμμισθης Εμπειρίας για νέους καθηγητές Αγγλικής Γλώσσας
Προηγούμενο άρθρο
30 Πτυχιούχοι Καθηγητές Φυσικής Αγωγής στο Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης
Μενού