16 θέσεις εργασίας στο Δήμο Βέροιας

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 89

dimos_verias_medΤο Ν.Π. «Κέντρο Κοιν. Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισµού, Παιδείας & Προσχ. Αγωγής ∆ήµου Βέροιας» ανακοινώνει ότι θα προσλάβει µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, 16 άτοµα για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών λειτουργίας των υπηρεσιών του.Συγκεκριμένα οι 16 θέσεις είναι:

  • Μία θέση (1) ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ (ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ)
  • Τέσσερις θέσεις (4) ΤΕ ΒΡΕΦ/ΜΩΝ
  • Μία θέση(1) ∆Ε ΜΑΓΕΙΡΩΝ
  • Δύο θέσεις(2) ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
  • Οκτώ θέσεις(8) ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση µαζί µε τα αιτούµενα δικαιολογητικά (πρωτότυπα ή επικυρωµένα αντίγραφα), στα γραφεία της υπηρεσίας στην οδό Θ. Ζωγιοπούλου 5 και ειδικότερα στο Γραφείο ∆ιοικητικού, εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών, που αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες.

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων : (από 6-11-2013 έως 11-11- 2013).

Πηγή : e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
14 θέσεις Βρεφονηπιοκόμων στο Δήμο Κορυδαλλού
Προηγούμενο άρθρο
1 θέση ερευνητή στο Ίδρύμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
Μενού