2 ηλεκτρόλογοι στο Δήμο Ιλίου

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 78

electrician1Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του  ήμου Ιλίου, που εδρεύει στο Ίλιον Αττικής.Συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

Δύο (2) ΔΕ Ηλεκτρολόγων

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ιλίου, Κάλχου 48-50, Τ.Κ. 13122, Ίλιον απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψη κ.κ. Μαρίας Λιατήρη, Σαγματοπούλου Ευαγγελίας και Μήτση Βασιλείου (τηλ. επικοινωνίας: 2132030122).

Πηγή : e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
2 θέσεις εργασίας στο Δήμο Σερρών
Προηγούμενο άρθρο
30 άτομα στο Δήμο Κομοτηνής
Μενού