2 θέσεις εργασίας στο Δήμο Σερρών

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 53

Sociology-2Ο Δήμος Σερρών ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού προγράμματος στο πλαίσιο της πράξης «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των Γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στον Άξονα Προτεραιότητας 08»Συγκεκριμένα για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Δήμου Σερρών, που εδρεύει στις Σέρρες, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης και με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης έως τη λήξη του Προγράμματος.

Η προκήρυξη αφορά την πρόσληψη προσωπικού ως εξής:

  • Μίας [1] θέσης ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ/ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
  • Μίας [1] θέσης ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Σερρών, Κ. Καραμανλή 1, Τ.Κ. 621 00 Σέρρες, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψιν κας Κουρτέση Σοφίας (τηλ. επικοινωνίας: 2321350111 ή 2321350127) έως 11.11.2013.

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Πρακτική άσκηση για 4.479 μαθητές στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ
Προηγούμενο άρθρο
2 ηλεκτρόλογοι στο Δήμο Ιλίου
Μενού