Ο δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού ανακοινώνει 2 θέσεις εργασίας

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 75
neoiΟ ∆ήµος Φιλοθέης-Ψυχικού ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου συνολικά δύο (2) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του. 
Οι θέσεις είναι: 
  • 1 ∆Ε Τεχνιτών Οικοδόµων και
  • 1 ∆Ε Τεχνιτών Πλακάδων.
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:
∆ήµος Φιλοθέης-Ψυχικού,
Μαραθωνοδρόµου 95,
Τ.Κ. 154
απευθύνοντάς στο Γραφείο
Προσωπικού
τηλέφωνα επικοινωνίας: 2132014765, 737.
Πηγή:  Διαύγεια

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Ευρωπαϊκό Βραβείο Νεότητας Καρλομάγνος 2014
Προηγούμενο άρθρο
Ο Δήμος Νότιου Πηλίου ανακοινώνει 30 θέσεις εργασίας
Μενού