Θέσεις για 50 γλωσσομαθείς νομικούς στην Ε.Ε.

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 234

EPSOΗ Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) ανακοίνωσε ότι διοργανώνει γενικούς διαγωνισμούς βάσει τίτλων και εξετά­σεων για την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα προσλήψεων γλωσσομαθών νομικών (AD 7). Αναλυτικά οι προσλήψεις έχουν ως εξής:

  • EPSO/AD/271/13 — Γλωσσομαθείς νομικοί (AD 7) δανικής γλώσσας (DA) (10 θέσεις)
  • EPSO/AD/272/13 — Γλωσσομαθείς νομικοί (AD 7) γερμανικής γλώσσας (DE) (10 θέσεις)
  • EPSO/AD/273/13 — Γλωσσομαθείς νομικοί (AD 7) αγγλικής γλώσσας (ΕΝ) (10 θέσεις)
  • EPSO/AD/274/13 — Γλωσσομαθείς νομικοί (AD 7) ιρλανδικής γλώσσας (GA) (10 θέσεις)
  • EPSO/AD/275/13 — Γλωσσομαθείς νομικοί (AD 7) ολλανδικής γλώσσας (NL) (10 θέσεις)

Κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας ηλεκτρονικής εγγραφής, οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν όλους τους γενικούς και ειδικούς όρους

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

1. Ηλεκτρονική εγγραφή

2. Φάκελος υποψηφιό­τητας.

Πρέπει να εγγραφείτε ηλεκτρονικά και ακολουθώντας τη διαδικασία που αναφέρεται στον  δικτυακό τόπο της EPSO, και ιδίως στις οδηγίες χρήσης της εγγραφής.

Προθεσμία (συμπεριλαμβανομένης της επικύρωσης): 10 Δεκεμβρίου 2013 στις 12 το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών.

Αν συγκαταλέγεσθε μεταξύ των υποψηφίων που έγιναν δεκτοί στο κέντρο αξιολόγησης, θα πρέπει να προσκομίσετε πλήρη φάκελο της υποψηφιότητάς σας (ηλεκτρονική αίτηση υποψη­φιότητας υπογεγραμμένη, καθώς και δικαιολογητικά) όταν κληθείτε να προσέλθετε στο κέντρο αξιολόγησης. Συμπληρωματικές πληροφορίες υπάρχουν στον δικτυακό τόπο της EPSO

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού (EPSO) http://europa.eu/epso/index_el.htm

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Πρόγραμμα εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή από το ΕΚΠΑ
Προηγούμενο άρθρο
3 καθηγητές φυσικής αγωγής στο Δήμο Αλοννήσου
Μενού