Θέση αρχιτέκτονα μηχανικού στη Βέροια

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 141

φ ΣΩΜ ΟΙΚΟΔ ΒΕΡΟΙΑΣΤην πρόσληψη του παρακάτω επιστηµονικού προσωπικού µε σύµβαση  εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών  έργων  «Αποκατάσταση  Παλαιάς Μητρόπολης Βέροιας»  για χρονικό διάστηµα 2 µηνών, µε δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης ως την  ολοκλήρωση του εν λόγω έργου ανακοίνωσε η 11η ΕΒΑ (Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων).Συγκεκριμένα η πρόσληψη αφορά μία [1] θέση ΠΕ Αρχιτέκτων  Μηχανικών µε  εξειδίκευση στην  αποκατάσταση και  ανάδειξη µνηµείων.

Όσοι επιθυµούν να προσληφθούν, καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση  και να την υποβάλουν µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά, νοµίµως επικυρωµένα, είτε  αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η  εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε  ταχυδροµικά (σε περίπτωση ταχυδροµικής υποβολής οι αιτήσεις µε τα  συνηµµένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην  Υπηρεσία έως την ηµεροµηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της υπηρεσίας στην διεύθυνση: 11η ΕΒΑ – Αντ. Καµάρα 3 – ΤΚ 59100 Βέροια.

Υπόψιν κ Β. Αποστολίδου (τηλ. επικοινωνίας: 2331029737) έως 14/11/2013

Πηγή : Diorismos.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
5 θέσεις εργασιας στο Δήμο Νέας Ιωνίας
Προηγούμενο άρθρο
Δεύτερος Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Κοινωνικής Καινοτομίας με έπαθλο 30.000 ευρώ
Μενού