12 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αιγιαλείας

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 107

αρχείο λήψηςΟ Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου Δήμου Αιγιαλείας με την επωνυμία «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας» ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό δώδεκα (12) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, προς κάλυψη των αναγκών των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Αιγιαλείας.Οι προσλήψεις αφορούν τις κάτωθι ειδικότητες:

  • 4 θέσεις ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
  • 1  θέση ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
  • 5  θέσεις ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
  • 2  θέσεις ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του ΝΠΔΔ (Δ/νση: Βασιλέως Κων/νου 76, Αίγιο τηλ: 2691026694), αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιό τους που θα φέρει εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Νομικού Προσώπου.

Πηγή: e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
180 άνεργοι σε επιδοτούμενο πρόγραμμα στη Θεσσαλονίκη
Προηγούμενο άρθρο
20 ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου για τη ΔΕΗ στην Αττική
Μενού