180 άνεργοι σε επιδοτούμενο πρόγραμμα στη Θεσσαλονίκη

Κατηγορία: ΕΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 206

1090806Το συντονισμό και την υλοποίηση μιας νέας δράσης για την απασχόληση ανέργων στο δήμο Νεάπολης-Συκεών ανέλαβε το Κέντρο Στήριξης της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικότητας των Γυναικών «ΕΡΓΑΝΗ», αυτή τη φορά σε συνεργασία με την αναπτυξιακή σύμπραξη ΣΥΝ-ΤΟΠΟΣ.

Πρόκειται για το έργο «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ», το οποίο απευθύνεται σε 180 άνεργους και άνεργες κατοίκους ή και δημότες του δήμου Νεάπολης-Συκεών.

Οι ωφελούμενοι θα υποστηριχθούν ολοκληρωμένα μέσα από δράσεις πληροφόρησης, συμβουλευτικής, επιμόρφωσης και κατάρτισης, ώστε να διευρύνουν τις γνώσεις τους προκειμένου να ιδρύσουν επιχείρηση ή κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση, να προσληφθούν σε επιχειρήσεις ή να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία, ενώ επιπλέον μπορούν να ενταχθούν σε:

  • Επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης για ανέργους, υποψήφια στελέχη επιχειρήσεων εστίασης ή τουρισμού και για υποψήφια στελέχη κοινωνικών επιχειρήσεων.
  • Εξειδικευμένες επιμορφώσεις για τη δημιουργία επιχείρησης.
  • Εξειδικευμένες επιμορφώσεις για τη δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων.
  • Επιμόρφωση ωφελουμένων για την υποστήριξη κοινωνικών δράσεων. Απευθύνεται ιδιαίτερα σε νέους επιστήμονες ανθρωπιστικών σπουδών και υλοποιείται από το Κέντρο Πρόληψης ΠΥΞΙΔΑ.
  • Επιμορφώσεις ωφελουμένων που αφορούν Ενεργειακά θέματα-Πράσινη ανάπτυξη. Απευθύνεται κυρίως σε νέους επιστήμονες απόφοιτους πολυτεχνικών ή σχετικών σχολών.

Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 10 Δεκεμβρίου 2013.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΑΙΤΗΣΕΙΣ:
► Κέντρο «Εργάνη» (Καραβαγγέλη 1, Συκιές) – Τηλ.: 2310.621 166 & ergani@ergani.gr
► Συμβουλευτικοί Σταθμοί δήμου Νεάπολης-Συκεών: ♦ Σ.Σ. Νεάπολης – 2310.671100 (εσωτ. 199) ♦ Σ.Σ. Συκεών – 2313.313154, 2313.313151 ♦ Πεύκων – 2313.502226 ♦ Σ.Σ. Αγίου Παύλου – 2313.300206

Πηγή : proson.gr

Μενού