4 θέσεις εργασίας στη ΔΕΗ Κομοτηνής

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 358

gr.exodus.dei-25316779-52143099Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ (Ατμοηλεκτρικός Σταθμός) Κομοτηνής που εδρεύει στον Νομό Ροδόπης.Συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 3 θέσεις ΔΕ Μηχανοτεχνίτης (Τ4/Δ)
  • 1  θέση ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητής (Τ4/ΣΤ)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΗ/ΔΕΘ/ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, ΒΙ.ΠΕ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, Τ.Θ. 149, ΤΚ 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ απευθύνοντάς την στον αρμόδιο υπάλληλο υπόψιν κυρίου ΚΩΝΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (τηλ. επικοινωνίας: 25310-60200).

Υποβολή Αιτήσεων από 09.11.2013 έως  18.11.2013

Πηγή : e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Microsoft: Δημιουργεί 550 νέες θέσεις εργασίας στην Ελλάδα
Προηγούμενο άρθρο
Πρόγραμμα εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή από το ΕΚΠΑ
Μενού