ΕΛΤΑ: 36 θέσεις Εργασίας στην Πελοπόννησο

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 50

tromaktiko1Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία ανακοινώνουν την πρόσληψη, προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριάντα έξι (36) ατόμων

 • (5) Δ.Ε.Εσωτερικής Εκμετάλλευσης χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών πλήρους απασχόλησης,
 • (6) Δ.Ε. Εσωτερικής Εκμετάλλευσης χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών μερικής απασχόλησης,
 • (7) Δ.Ε. Διανομείς χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών πλήρους απασχόλησης,
 • (16) Δ.Ε. Διανομείς χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών μερικής απασχόλησης,
 • (1) Δ.Ε. Οδηγό χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών πλήρους απασχόλησης,
 • (1) Υ.Ε. Διαμετακομιστές χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών μερικής απασχόλησης,

για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, των Ταχυδρομικών Καταστημάτων των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. των Νομών:

 • Αγαΐας,
 • Ηλείας,
 • Κεφαλληνίας,
 • Κορινθίας,
 • Αργολίδας,
 • Αρκαδίας,
 • Λακωνίας και
 • Μεσσηνία.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν από 14-11-2013 έως και 23-11-2013 είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, σε μία από τις ακόλουθες Υπηρεσιακές Λειτουργίες των ΕΛΤΑ.

πηγή :  e-dimosio

Μενού