Ποιοι οι νέοι άνω των 18 δεν υποβάλλουν φορολογική δήλωση σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών;

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 74

forologikesΑυστηρότερα κριτήρια για την απαλλαγή από την υποβολή φορολογικής δήλωσης το 2014 των νέων ηλικίας άνω των 18 ετών θέσπισε το υπουργείο Οικονομικών με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή και με την οποία στο εισοδηματικό οριο για την υποχρεωτική ή μη φορολογική δήλωση προσμετράται και το «πραγματικό ή τεκμαρτό» εισόδημα.

Με τη νέα ρύθμιση οι νέοι άνω των 18 ετών, που σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία θεωρούνται προστατευόμενα τέκνα, θα υποχρεωθούν να υποβάλλουν φορολογική δήλωση εφόσον το πραγματικό τους εισόδημα ή εκείνο που προκύπτει με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης ξεπερνά ετησίως τα 3.000 ευρώ.

Με το προηγούμενο καθεστώς για τα παραπάνω εισοδηματικά όρια λαμβανόταν υπόψη μόνο το φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο εισόδημα και όχι το πραγματικό ή το τεκμαρτό.

Παράδειγμα

Αυτό σημαίνει ότι προστατευόμενο τέκνο που το 2013 είχε στην κατοχή του για παράδειγμα ένα ΙΧ αυτοκίνητο με τεκμήριο διαβίωσης 4.000 ευρώ, ακόμα και αν το εισόδημά του ήταν μηδενικό, θα υποχρεωθεί να εκδώσει ΑΦΜ και κλειδάριθμο και να υποβάλει δήλωση το 2014. Επισημαίνεται ότι ο νόμος προβλέπει ότι από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος απαλλάσσονται τα πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν τον φορολογούμενο και στα οποία περιλαμβάνονται:

α) Ο ή η σύζυγος που δεν έχει φορολογούμενο εισόδημα.

β) Τα ανήλικα άγαμα τέκνα.

γ) Τα ενήλικα άγαμα τέκνα τα οποία δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους και σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές ή σχολεία του εσωτερικού ή εξωτερικού, καθώς και εκείνα τα οποία παρακολουθούν δημόσια ή ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης στο εσωτερικό. Ειδικά για τα τέκνα, αυτά καθώς και για τα τέκνα που δεν σπουδάζουν, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θεωρούνται προστατευόμενα μέλη παρατείνεται μέχρι και δύο έτη, εφόσον κατά τα έτη αυτά είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.

δ) Τα άγαμα τέκνα τα οποία δεν υπάγονται στην προηγούμενη περίπτωση, εφόσον υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.

ε) Τα τέκνα που είναι άγαμα ή διαζευγμένα ή τελούν σε κατάσταση χηρείας, εφόσον παρουσιάζουν αναπηρία 67% και πάνω.

στ) Οι ανιόντες και των δύο συζύγων.

ζ) Οι αδελφοί και οι αδελφές και των δύο συζύγων που είναι άγαμοι ή διαζευγμένοι ή τελούν σε κατάσταση χηρείας, εφόσον παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και πάνω.

η) Οι ανήλικοι ορφανοί από πατέρα και μητέρα συγγενείς μέχρι τον τρίτο βαθμό οποιουδήποτε από τους συζύγους.

Σύμφωνα με τη νέα διάταξη, όλα τα παραπάνω πρόσωπα, με εξαίρεση την περίπτωση των συζύγων, «θεωρείται ότι βαρύνουν τον φορολογούμενο εφόσον συνοικούν με αυτόν και το ετήσιο φορολογούμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό και απαλλασσόμενο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ ή το ποσό των 6.000 ευρώ αν αυτά παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω».

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Συμφωνία επενδύσεων για νέες θέσεις εργασίας σε περιφέρειες και δήμους
Προηγούμενο άρθρο
ΟΑΕΔ: Πρόχειρος Διαγωνισμός για την “Προμήθεια Φακέλων Αλληλογραφίας Προπληρωμένου Τέλους”
Μενού