Ο δήμος Αλεξάνδρειας ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 235

alexandreiaΟ Δήμος Αλεξάνδρειας ύστερα από την υπ’ αριθ. 406/2013 απόφαση του Δ.Σ και την υπ’ αριθ. 10571/07-11-2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού πέντε (5) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για την εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητα, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

Αναφέρουμε ενδεικτικά:

1. Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους.
4. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο Δημόσιο εντός δωδεκαμήνου.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Αλεξάνδρειας (Δ/νση: Εθνικής Αντίστασης 42, 1ος όροφος τηλ: 23333-50.122 & 23333-50121).

Αρμόδιοι για την παραλαβή είναι οι υπάλληλοι κ. Κιρτικίδου Ευθυμία κ. Χατζίκου Πηγή κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά από 13-11-2013 έως και τις 19-11-2013. 

Η ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλεξάνδρειας, τον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου καθώς και στους χώρους ανακοινώσεων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Α.Π.Θ : Πρόσκληση ενδιαφέροντος 2 ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου. Δείτε τα κριτήρια
Προηγούμενο άρθρο
Εκπαιδευτές στον ΟΚΑΝΑ
Μενού