194 επικουρικοί γιατροί σε δημόσια νοσοκομεία και ΕΚΑΒ-Αιτήσεις έως 27/11

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 104

iatrosΜε απόφαση του υπουργού Υγείας Αδ. Γεωργιάδη, εγκρίθηκε η πρόσληψη 194 επικουρικών ιατρών για την αποτελεσματικότερη ενίσχυση των νοσοκομειακών μονάδων σε όλη την επικράτεια. Μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνονται και 8 θέσεις στο ΕΚΑΒ.

Η υποβολή συμπληρωματικών αιτήσεων ξεκινάει από τις 13-11-13 εως 27-11 -13.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά
Οι ενδιαφερόμενοι ιατροί θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να καταθέσουν:

  • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου, από το οποίο θα προκύπτει ότι ο κάτοχος είναι Ελληνας πολίτης ή πολίτης χώρας κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης
  • Για τους πολίτες χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης απαιτείται βεβαίωση γνώσης της Ελληνικής γλώσσας, η οποία πιστοποιείται μετά από εξέταση από την αρμόδια επιτροπή του Κε.Σ.Υ.
  • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου ειδικότητας.

Για τους οδοντιάτρους επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πτυχίου ή αναγνώρισης ΔΟΑΤΑΠ.

  • Πρωτότυπη βεβαίωση εγγραφής σε ιατρικό σύλλογο που η έκδοσή της να μην υπερβαίνει τις 60 (εξήντα) ημέρες από την κατάθεσή της.
  • Βεβαίωση ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας ως επικουρικός ιατρός
  • Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος, στην οποία θα δηλώνει ότι δεν έχει αποποιηθεί θέση ΕΣΥ ή παραιτηθεί από θέση γιατρού ΕΣΥ και δεν έχει παραιτηθεί ή αποποιηθεί την επιλογή του σε θέση επικουρικού γιατρού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν εκτενέστερη πληροφόρηση για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό στο τηλέφωνο: 210 5231 897, καθώς και στην ηλεκτρονική σελίδα του υπουργείου Υγείας www.yyka.gov.gr/. (Προσλήψεις -Διορισμοί)

 

Μενού