17 οδηγοί στο ∆ήµο Αγ. Παρασκευής στην Αττική

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 42

job2Ο ∆ήµος Αγίας Παρασκευής ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δεκαεπτά (17) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του ∆ήµου Αγίας Παρασκευής, που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων:

  • 5 Οδηγοί (∆Ε) (Με Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου),
  • 2 Χειριστές Μηχανηµάτων Εργου (∆Ε) (σάρωθρο) (Οµάδας Γ’ Τάξης Γ’) και
  • 10 Εργάτες Καθαριότητας (ΥΕ).
∆ιεύθυνση: Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 415-417,
Τ.Κ. 153 43, Αγία Παρασκευή,
απευθύνοντάς τη στο Τµήµα ∆ιοίκησης-Τοπικής Ανάπτυξης και Ανθρώπινου ∆υναµικού
τηλέφωνο. επικοινωνίας: 213 2004501

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Ευκαιρίες απασχόλησης σε 3 αρτοζαχαροπλαστεία στην Αττική
Προηγούμενο άρθρο
∆ήµος Νοτίου Πηλίου ανακοινώνει την πρόσληψη 30 ατόµων
Μενού