2 στελέχη στη «Γευσήνους»

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 40

ergasia (2)∆ύο ανοιχτές θέσεις διαθέτει η εταιρία Γευσήνους ΑΒΕΕ, που εξειδικεύεται στον τοµέα του contract catering καλύπτοντας καθηµερινά στοχευµένες επισιτιστικές ανάγκες εταιριών, βιοµηχανικών, στρατιωτικών µονάδων, εκπαιδευτικών οργανισµών, κατασκηνώσεων, αθλητικών ινστιτούτων, κ.ά.  

Ειδικότερα, αναζητά έναν τεχνολόγο τροφίµων και ένα δικηγόρο.
Απαραίτητα προσόντα για το πρώτο πόστο θεωρούνται: 
  • το πτυχίο ΤΕΙ ή ΑΕΙ µε ειδικότητα Τεχνολόγος Τροφίµων,
  • η προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών µε αντίστοιχη εµπειρία,
  • η πολύ καλή χρήση Η/Υ & Αγγλικών,
  • η εµπειρία σε καθοδήγηση ανθρώπινου δυναµικού,
  • η ικανότητα επικοινωνίας και οµαδικής εργασίας,
  • ο προσανατολισµένος στο αποτέλεσµα και στην επίλυση προβληµάτων και
  • η δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες.
Αντίστοιχα για τη δεύτερη ειδικότητα, οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν: 

  • τριετή εµπειρία στον τοµέα του Εµπορικού ∆ικαίου,
  • στους διαγωνισµούς προµηθειών ∆ηµοσίου
  • και εν γένει στις δηµόσιες συµβάσεις.
Η αποστολή βιογραφικών γίνεται στο φαξ: 210 6254954, αναγράφοντας την ειδικότητα.
Πηγή: Ελεύθερος Τύπος

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Υπεύθυνος πιστώσεων στο Συνεταιρισµό «Ανατολή»
Προηγούμενο άρθρο
Εργασία σε 5 πόλεις προσφέρουν τα «MIKEL»
Μενού