7 θέσεις στον ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 74

admie_bΟ Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε. (Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Υποστήριξης) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, επτά  (7) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού & Υποστήριξης και των Μονάδων της, Διεύθυνσης Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, Διεύθυνσης Λειτουργίας& Ελέγχου Συστήματος,  Διεύθυνσης Συστημάτων & Υποδομών και Κλιμακίου Συμβάσεων Σύνδεσης Χρηστών της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.Εδρεύουν στο Νομό Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής: ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης αριθμό ατόμων:

– 1 ΠΕ  Διπλωματούχων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
– 1 ΠΕ  Διπλωματούχων Μηχανολόγων Μηχανικών
– 1 ΠΕ  Διπλωματούχων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
– 1 ΔΕ  Ηλεκτροτεχνιτών  Εγκαταστάσεων Εξοπλισμού
– 1 ΔΕ  Οδηγών
– 1 ΥΕ  Τραπεζοκόμων
– 1 ΥΕ Εργατών/τριών

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΑΔΜΗΕ – Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Υποστήριξης (ΔΑΔΥ): Δυρραχίου 89, Τ.Κ.104 43- Αθήνα.  Αρμόδιοι: Mπλάνη Αικατερίνη, 210 – 5192531 Θεολογίτη Αλεξάνδρα, 210 – 5192598 από την 13.11.2013 έως και 22.11.2013.

Πηγή : diorismos.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Μέσα στο 2014 οι προσλήψεις κοινωφελούς εργασίας θα φτάσουν στις 50.000
Προηγούμενο άρθρο
5 θέσεις εργασίας στο Δήμο Γαλατσίου
Μενού