48 θέσεις εργασίας εκπαιδευτικού προσωπικού από το Υπουργείο Τουρισμού

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 525

images (2)Το Υπουργείο Τουρισμού ανακοινώνει την πρόσληψη σαράντα οχτώ (48) συνολικά ατόμων ως ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό, για τη στελέχωση των Τμημάτων Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού, εκπαιδευτικής περιόδου 2013-2014, που θα λειτουργήσουν στις πόλεις Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Ρόδος.Η κατανομή και η πρόσληψη γίνονται στο πλαίσιο του έργου «Κατάρτιση – Μετεκπαίδευση εργαζομένων και εποχιακά ανέργων εμπειροτεχνών στον τουριστικό τομέα με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών» με κωδικούς MIS 364877, MIS 364880 και MIS 364881 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά 85% και κατά 15% από εθνικούς πόρους.

Οι προκηρυσσόμενες θέσεις ωρομίσθιου διδακτικού προσωπικού κατά ειδικότητα και πόλη είναι οι ακόλουθες:

 

                                             ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

        Τμήμα Μετεκπαίδευσης Αθήνας (άτομα 18)

Μία (1) Θέση Καθ. Ξενοδοχειακής Τεχνικής
Μία (1) Θέση Καθ. Οροφοκομίας
Δυο (2) Θέσεις Καθ. Εστιατοριακής Τεχνικής
Δύο (2) Θέσεις Καθ. Μαγειρικής Τέχνης
Μία (1) Θέση Καθ. Ζαχαροπλαστικής Τέχνης
Δύο (2) Θέσεις Καθ. Επαγγελματικής Αγωγής & Τουρ. Γεωγραφίας
Δύο (2) Θέσεις Καθ. Υγιεινής
Τέσσερις (4) Θέσεις Καθ. Αγγλικών
Τρεις (3) Θέσεις Καθ. Γαλλικών

    

Τμήμα Μετεκπαίδευσης Θεσσαλονίκης (άτομα 14)

Μία (1) Θέση Καθ. Ξενοδοχειακής Τεχνικής
Μία (1) Θέση Καθ. Οροφοκομίας
Μία (1) Θέση Καθ. Εστιατοριακής Τεχνικής
Μία (1) Θέση Καθ. Μαγειρικής Τέχνης
Δυο (2) Θέσεις Καθ. Επαγγελματικής Αγωγής & Τουρ. Γεωγραφίας
Δυο (2) Θέσεις Καθ. Υγιεινής
Τρεις (3) Θέσεις Καθ. Αγγλικών
Δυο (2) Θέσεις Καθ. Γαλλικών
Μια (1) Θέση Καθ. Ζαχαροπλαστικής

    

Τμήμα Μετεκπαίδευσης Ηρακλείου (άτομα 10)

Μία (1) Θέση Καθ. Ξενοδοχειακής Τεχνικής
Μία (1) Θέση Καθ. Εστιατοριακής Τεχνικής
Μία (1) Θέση Καθ. Οροφοκομίας
Μία (1) Θέση Καθ. Μαγειρικής Τέχνης
Μία (1) Θέση Καθ. Επαγγελματικής Αγωγής & Τουρ. Γεωγραφίας
Μία (1) Θέση Καθ. Υγιεινής
Τρεις (3) Θέσεις Καθ. Αγγλικών
Μία (1) Θέση Καθ. Γαλλικών

 

     Τμήμα Μετεκπαίδευσης Ρόδου (άτομα 6)

Μία (1) Θέση Καθ. Ξενοδοχειακής Τεχνικής
Μία (1) Θέση Καθ. Εστιατοριακής Τεχνικής
Μία (1) Θέση Καθ. Επαγγελματικής Αγωγής & Τουρ. Γεωγραφίας
Μία (1) Θέση Καθ. Υγιεινής
Δυο (2) Θέσεις Καθ. Αγγλικών

Για περισσότερες πληροφορίες και τα απαραίτητα προσόντα επισκεφθείτε τον ιστότοπο του Υπουργείο Τουρισμού  http://www.otek.edu.gr/gr/times.htm

Μενού