Θέση εργασίας ΠΕ Αρχαιολόγου στο δήμο Μεγαλόπολης

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 50

assets_LARGE_t_183761_54075110_type12128Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου από την ΛΘ ΕΠΚΑ, στο πλαίσιο του Έργου «Ύδρευση Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Μεγαλόπολης» για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων.Συγκεκριμένα για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός και όχι πέραν της 31/12/21013, με δυνατότητα παράτασης μέχρι το πέρας του έργου εφόσον υπάρχουν οι  απαραίτητες πιστώσεις.

  • Μία [1] θέση ΠΕ Αρχαιολόγου 

(για παρακολούθηση διαμορφωτικών & εκσκαφικών εργασιών για εντοπισμό αρχαιοτήτων)

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να
έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της υπηρεσίας στην διεύθυνση: Καλαβρύτων 211 22100 Τρίπολη (τηλ. επικοινωνίας:2710 225243 από 9:00 πμ έως 13:00 μμ) από 18/11/2013 μέχρι και 22/11/2013.

Πηγή : diorismos.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
7 θέσεις διδακτικού και καλλιτεχνικού προσωπικού στο Δήμο Ωρωπού
Προηγούμενο άρθρο
Οριστικοί Πίνακες Αξιολόγησης Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών για τα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ
Μενού