2 τεχνίτες στο ΔΕΔΔΗΕ Κυκλάδων

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 45

bb1801653ccc07fd869a1fb122110fa7_LΟ ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών – ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΜΗΛΟΥ – ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΚΙΜΩΛΟΥ), που εδρεύει στην ΑΘΗΝΑ Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ.Συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

Δυο θέσεις (2) Δ.Ε. Ηλεκτροτεχνίτες Εναερίων – Υπογείων Δικτύων

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΔΔΗΕ/ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ, Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 112, Τ.Κ. 117 41 – ΑΘΗΝΑ, υπ’ όψιν κας ΔΕΜΕΡΟΥΤΗ ΑΝΘΗΣ (τηλ. επικοινωνίας: 210- 9008957).

Η Προθεσμία Υποβολής των Αιτήσεων έως και 25/11/2013

Περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο του ΔΕΔΔΗΕ στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=61796&nt=18&lang=1

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Θέση νηπιαγωγού στο Δήμο Πωγωνίου
Προηγούμενο άρθρο
Υποτροφίες για διδακτορικές σπουδές από το ΙΚΥΚ
Μενού