5 ηλεκτροτεχνίτες στο ΔΕΔΔΗΕ Τρικάλων

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 28

bb1801653ccc07fd869a1fb122110fa7_LΟ ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε Περιοχής Τρικάλων που εδρεύει στα Τρίκαλα.Και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

Πέντε θέσεις (5) ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ οδός Τζουμαγιάς& Θεοδοσοπούλου Τ.Κ.42100 Τρίκαλα, απευθύνοντάς την στον Τομέα Υποστήριξης υπόψη κυρίας Ντιντή Κων/νας. (τηλ. Επικοινωνίας :24310-20633).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 20/11/2013 έως και 29/11/2013.

Πηγή : proson.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
20 πωλητές στα Intersport
Προηγούμενο άρθρο
62 προσλήψεις ΕΑΕ Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής 2013 – 2014
Μενού