1 θέση εργασίας στο Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 46

jobs (1)Τo Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΚΕΠΠ), στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – Ολική Ποιότητα (ΔΕ ΟΠ), του Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ) του Πανεπιστημίου Πειραιώς, προτίθεται να συνεργαστεί με σύμβαση ανάθεσης έργου με ένα (1) άτομομε αντικείμενο σύμβασης: Ανάπτυξη ολοκληρωμένου (integrated) Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ / Quality Management System) το οποίο να ικανοποιεί τις συνδυασμένες απαιτήσεις του Ν. 4009/11 (άρθρα 70-72 – Ακαδημαϊκή Πιστοποίηση Προγραμμάτων Σπουδών στην Ανώτατη Εκπαίδευση), του προτύπου ISO 9001:2008 και πλαισίου ή προτύπου για τη πιστοποίηση προσώπων, καθώς και τη λειτουργική υποστήριξη του ολοκληρωμένου ΣΔΠ του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – Ολική Ποιότητα (ΔΕ ΟΠ), του Τμήματος ΟΔΕ του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Διάρκεια σύμβασης: ένα (1) χρόνο από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (με δυνατότητα παράτασης).

Καταληκτική ημερομηνία: 02/12/2013

Δείτε την ανακοίνωση: kentro ereynvn

Μενού