2 εργάτες στη ΔΕΗ Σκύρου

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 62

αρχείο λήψηςΟ Τ.Σ.Π. Σκύρου ανακοινώνει την πρόσληψη έκτακτου ημερομίσθιου ανειδίκευτου προσωπικού (εργατών) με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια) συνολικά 2 ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της μονάδας.Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καλύψουν την παραπάνω θέση καλούνται να υποβάλουν μέχρι 22/11/2013 και ώρα 13:00 στα γραφεία του Τ.Σ.Π. Σκύρου στην περιοχή Αχερούνες, την ειδική έντυπη αίτηση η οποία διανέμεται από τη γραμματεία της μονάδας, υποβάλλοντας συνημμένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα δηλωθέντα στην αίτηση στοιχεία τους.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά με την υποβολή της αίτησης :
1. Εντοπιότητα.
2. Ανεργία και χρονικό διάστημα ανεργίας του αιτούντος.
3. Στοιχεία κοινωνικής και οικογενειακής κατάστασης του αιτούντος (άγαμος, έγγαμος, αριθμός τέκνων, τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, ειδικές ανάγκες σε μέλη της οικογένειας του υποψηφίου κ.λ.π.)
4. Προηγούμενη εμπειρία στη ΔΕΗ εντός της τελευταίας τριετίας.
5. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

Σημείωση : Επαναπρόσληψη των ατόμων απαγορεύεται πριν παρέλθουν 12μήνες από τη λήξη της προηγούμενης απασχόλησης τους στη ΔΕΗ.

Πηγή : proson.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
22 προσλήψεις στο Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης
Προηγούμενο άρθρο
9 θέσεις στο Δήμο Δάφνης- Υμηττού
Μενού