74 θέσεις στα ΕΛ.ΤΑ στο Νομό Αττικής

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 365
tromaktiko1Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΡΟΜΕΙΑ Α.Ε ανακοινώνουν την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού εβδομήντα τεσσάρων (74) ατόμων εσωτερικής εκμετάλλευσης, μερικής απασχόλησης χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. Αθήνας και Πειραιά, που εδρεύουν στο Νομό Αττικής
και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης,
αριθού ατόμων
  • 74 ΔΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
Απαιτούμενα προσόντα:
1.
  • Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή
  • Πτυχίο Β ́ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξάρτητα από ειδικότητα , ή
  • Πτυχίο Α ́ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή
  • Απολυτήριος τίτλος:
                 -Ενιαίου Λυκείου ή
                 -Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα ή
                  -Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα ή
           -Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της   ημεδαπής ή αλλοδαπής.
2.
Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα:
(i) επεξεργασίας κειμένων,
(ii)υπολογιστικών φύλλων και
(iii) υπηρεσιών διαδικτύου
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη Δι@υγεια : http://static.diavgeia.gov.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
5 θέσεις στη Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Κασσάνδρας
Προηγούμενο άρθρο
Κέντρο Διά Βίου Μάθησης στο Δήμου Ιλίου
Μενού