9 θέσεις στο Δήμο Δάφνης- Υμηττού

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 160

athlisiΟ Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης – Υμηττού ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως δύο (2) μήνες, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του. Οι θέσεις είναι:

  • Τέσσερις (4) γυμναστές- στριες με ειδικότητα πτυχίου ΑΘΛΟΠΑΙΔΕΙΕΣ (Γυμναστική, Ποδόσφαιρο, Μπάσκετ, Χειροσφαίριση, Πετοσφαίριση)
  • Δύο (2) γυμναστές –στριες με ειδικότητα ΑΕΡΟΒΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ
  • Ένα (1) γυμναστή – στρια με ειδικότητα ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση (www, amyntaio.gr) και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.ΔΔ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης- Αθλητισμού, Δήμου Αμυνταίου, Γρηγορίου Νικολαϊδη 2- 532 00 Αμύνταιο, υπόψη κ. Μπούτση Παναγιώτη (τηλ. 2386350165).

Πηγή : e-dimodio.gr

Μενού