Θέση τακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο Τ.Ε.Ι. Σερρών

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 244

JBlogoΤην προκήρυξη της παρακάτω θέσης τακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.):
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
-Μιας (1) θέσης βαθμίδας Καθηγητή (καθηγητή πρώτης Βαθμίδας), με γνωστικό αντικείμενο «Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις».

Τα ελάχιστα προσόντα υποψηφίων είναι αυτά που περιγράφονται στο άρθρο 15 του Ν.1404/83,
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.2916/2001 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄), συμπληρώθηκε με το άρθρο 3 του Ν.3027/2002 (ΦΕΚ 152 τ. Α΄) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν.3404/2005 (ΦΕΚ 260 τ.Α΄), καθώς επίσης και τα υπόλοιπα γενικά προσόντα που προβλέπονται από τον υπαλληλικό κώδικα για τον διορισμό των δημοσίων υπαλλήλων.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων μαζί με όλα τα δικαιολογητικά, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας της τελευταίας δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο (δηλαδή από 9-12-2013 έως και 7-1-2014) υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος:
Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
Η αναλυτική προκήρυξη είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ι. Σερρών ( www . teiser . gr) και έχει αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Ιδρύματος για να λαμβάνουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται από τη Γραμματεία του Τμημάτος στο τηλέφωνο: 23210-49136 :Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Πρόγραμμα “Europe at Schools through Art and Simulation”
Προηγούμενο άρθρο
Θέση Εργασίας Καθηγητή στο ΤΕΙ Καβάλας
Μενού