4 θέσεις εργασίας στον Δήμο Καλαμαριάς

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 222

111Ο Δήμος Καλαμαριάς καθορίζει τον αριθμό και τις ειδικότητες των ατόμων που θα απασχοληθούν στους Παιδικούς Σταθμούς του Δημοτικού Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής & Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων του Δήμου Καλαμαριάς με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προς υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» ΕΣΠΑ 2007-2013 , για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών έως ένα έτος, για την υλοποίηση του ανωτέρω προγράμματος, ως εξής: 

  • 2 υπάλληλοι ειδικότητας ΤΕ- Βρεφονηπιοκόμων
  • 2 υπάλληλοι ειδικότητας ΥΕ- Καθαριστών/τριών
Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3 του ν. 2190/94, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος από την ημερομηνία πρόσληψης, για την υλοποίηση του ανωτέρω Ευρωπαϊκού Προγράμματος.
Για την κάλυψη της δαπάνης έχει εγγραφεί σχετικό κονδύλι στον προϋπολογισμό έτους 2013 και θα προβλεφθεί και θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό οικον. έτους 2014

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
8 Προϊστάμες Διευθυντικές Θέσεις στον Δήμο Παύλου Μελά
Προηγούμενο άρθρο
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 5 Πτυχιούχους ΑΕΙ ή ΤΕΙ Πληροφορικής
Μενού