Ξεκίνησαν οι ενστάσεις για τις 27.948 θέσεις του ΟΑΕΔ

Κατηγορία: ΕΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 39

oaed-megalh-1024x774Ανακοινώθηκαν από τον ΟΑΕΔ τα προσωρινά αποτελέσματα για τις 27.948 θέσεις πλήρους απασχόλησης. Όσοι έχουν καταθέσει αιτήσεις για μια από τις θέσεις εργασίας και διαπίστωσαν ότι έχουν γίνει λάθη στην προσμέτρηση των μορίων τους θα πρέπει άμεσα να υποβάλλουν ηλεκτρονικά ένσταση, καθώς η προθεσμία λήγει στις 29/11 και ώρα 12η μεσημβρινή.

Διάρκεια ενστάσεων

Σύμφωνα με τα όσα όριζε η δημόσια πρόσκληση του ΟΑΕΔ για τις ενστάσεις αυτές κατατίθενται ηλεκτρονικά σε αποκλειστική προθεσμία τριών εργάσιμων ημερών που αρχίζει από την επομένη ημέρα της καταχώρισης των πινάκων στο δικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ. Αυτό σημαίνει ότι τα αποτελέσματα αναρτήθηκαν στις 26/11, άρα οι ενστάσεις θα διαρκέσουν μέχρι και τις 29/11 και ως την 12η μεσημβρινή.

Δικαιολογητικά για την ένσταση

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αφορούν τη μία και μοναδική ένσταση κατατίθενται αυτοπροσώπως ή δια νομίμων εκπροσώπων (με εξουσιοδότηση) στο αρμόδιο κατάστημα του ΟΑΕΔ όπου ανήκουν όσοι ενίστανται. Η προθεσμία είναι η ίδια με αυτή των ηλεκτρονικών ενστάσεων. Δηλαδή 3 μέρες από την επομένη της ανάρτησης των πινάκων.

Οριστικοί πίνακες

Κατόπιν εξέτασης των ενστάσεων το Δ.Σ του ΟΑΕΔ εντός 5 εργάσιμων ημερών εγκρίνει τον οριστικό πίνακα κατάταξης. Οι οριστικοί πίνακες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ. Με βάση τα πιο πάνω τα οριστικά αποτελέσματα εκτός απροόπτου αναμένονται 6 -9 Δεκεμβρίου.

Η ηλεκτρονική φόρμα της ένστασης

Όπως αναφέρθηκε η ένσταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά και θα πρέπει όσοι πιστεύουν ότι έγιναν λάθη στη μοριοδότησή τους να συμπληρώσουν:

eswteriki_word3

Στα πιο πάνω πεδία συμπληρώνουν το ΑΦΜ τους, το ΑΜΚΑ τους, τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης.

eswteriki_word1

Στο πεδίο λόγοι εντάσεως σημειώνουν έναν ή παραπάνω λόγους όπως αυτοί αναφέρονται στην αίτηση. Προσοχή όσοι καταθέσουν ένσταση συμπληρώνουν και τον αριθμό και το λόγο της ένστασης όπως παρουσιάζεται στο ακόλουθο παράδειγμα:

Αν εμπίπτετε στις περιπτώσεις 1 και 8, τότε στο πεδίο «λόγοι ένστασης» συμπληρώνετε τα παρακάτω:

1. Δεν αναγνωρίστηκαν καθόλου τα μόρια ανεργίας του/της συζύγου μου.
8. Διαφωνώ με τον υπολογισμό των μορίων της ηλικίας μου.

Οι λόγοι ενστάσεων είναι οι ακόλουθοι:

Λόγοι ένστασης

1. Δεν αναγνωρίστηκαν καθόλου τα μόρια ανεργίας του / της συζύγου μου.
2. Διαφωνώ με τον υπολογισμό της ανεργίας του / της συζύγου μου.
3. Δεν προσμετρήθηκαν όλα τα μόρια ανεργίας μου.
4. Δε μου αναγνωρίστηκε η μονογονεικότητα.
5. Διαφωνώ με τον υπολογισμό των μορίων μονογονεικότητας.
6. Διαφωνώ με τον υπολογισμό των μορίων για το /τα ανήλικο/ανήλικα τέκνο/τέκνα μου.
7. Δεν έγινε δεκτή η προϋπόθεση συμμετοχής μου ως μέλος της ηλικιακής ομάδας 18-29.
8. Διαφωνώ με τον υπολογισμό των μορίων της ηλικίας μου.
9. Δεν έγινε δεκτή η μακροχρόνια ανεργία μου.
10. Δεν υπολογίστηκε το πτυχίο μου ως προϋπόθεση συμμετοχής.
11. Διαφωνώ με τον υπολογισμό του ατομικού/οικογενειακού μου εισοδήματος.
12. Άλλοι λόγοι.

Οριστική υποβολή ένστασης

Αφού συμπληρωθούν όλα τα στοιχεία τσεκάρει το κουτάκι:


Μετά την υποβολή της ένστασης θα πρέπει να έχει εμφανιστεί το μήνυμα στην οθόνη σας: «Η αίτησή σας έχει υποβληθεί επιτυχώς» και να σας εμφανίζει και τον αριθμό πρωτοκόλλου της ένστασης. Αν δεν έχει και αριθμό πρωτοκόλλου ένστασης, τότε δεν έχει περάσει επιτυχώς στο σύστημα και πρέπει να ξαναπροσπαθήσετε.

Τα τυχόν δικαιολογητικά που επιθυμεί να προσκομίσει ο ενιστάμενος, υποβάλλονται στην υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) στην οποία ανήκει.

Δείτε εδώ την ηλεκτρονική φόρμα ενστάσεων

Πηγή : newsbeast.gr

Μενού