21.000 προσωρινές θέσεις εργασίας στην Royal Mail

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 38
DΗ Royal Mail έχει ξεκινήσει µια προσπάθεια για την πρόσληψη περίπου 21.000 προσωρινά απασχολουµένων για να βοηθήσει να ταξινοµηθεί η χριστουγεννιάτικη εσωτερική αλληλογραφία της. Οι προσωρινές θέσεις µε µια ποικιλία από βάρδιες θα διατίθενται από τα µέσα Νοεµβρίου έως τις αρχές Ιανουαρίου 2014. Η αιχµή της συµπληρωµατικής προσωρινής εργασίας θα είναι τον ∆εκέµβριο.
Οι εποχιακές θέσεις θα στηρίξουν τους µόνιµους 124.000 ταχυδρόµους, άνδρες και γυναίκες, της Royal Mail που ταξινοµούν και παραδίδουν την αλληλογραφία όλο το χρόνο, συµπεριλαµβανοµένων των Χριστουγέννων, η οποία είναι η πιο έντονη περίοδος του έτους για την ταχυδροµική υπηρεσία. Οι προσλήψεις θα βοηθήσουν να ταξινοµηθούν οι χριστου-γεννιάτικες κάρτες και τα δέµατα πριν πάνε σε περίπου 1.400 γραφεία διανοµής για ταχυδρόµους.
Υπολογίζεται πως το σύνολο των θέσεων θα µοιραστεί ως εξής:
  • 18.000 στην Αγγλία,
  • 2.000 στη Σκοτία,
  • 700 στην Ουαλία και
  • 400 στη Βόρεια Ιρλανδία.
Η Royal Mail έχει δηµιουργήσει µια ειδική ιστοσελίδα για τους ανθρώπους που θέλουν να υποβάλουν αίτηση για τις θέσεις εργασίας: www.royalmail.com/xmasjobs. Info:www.royalmail.com/

Πληροφορίες : Ελεύθερος Τύπος

Μενού