Καινούρια μέτρα στη χρηματοδότηση επιχειρήσεων

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 56

bussinessΧρησιμοποιώντας θεσμικό πλαίσιο και τεχνογνωσία από την πρόσφατη ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, Κεφαλαιαγορά, Χρηματιστήριο και Σύνδεσμος Βιομηχανιών συνεργάζονται στην κατάθεση μιας πρότασης που εφόσον λειτουργήσει θα μπορέσει να δώσει σημαντικές χρηματοδοτικές ανάσες στις επιχειρήσεις με προοπτικές και να «ανοίξει» τον επενδυτικό ορίζοντα των ξένων funds σε εταιρείες τις οποίες λόγω μεγέθους δεν τις γνωρίζουν.

Χρησιμοποιώντας θεσμικό πλαίσιο και τεχνογνωσία από την πρόσφατη ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, Κεφαλαιαγορά, Χρηματιστήριο και Σύνδεσμος Βιομηχανιών συνεργάζονται στην κατάθεση μιας πρότασης που εφόσον λειτουργήσει θα μπορέσει να δώσει σημαντικές χρηματοδοτικές ανάσες στις επιχειρήσεις με προοπτικές και να «ανοίξει» τον επενδυτικό ορίζοντα των ξένων funds σε εταιρείες τις οποίες λόγω μεγέθους δεν τις γνωρίζουν. Η πρόταση προβλέπει τιτλοποίηση των δανείων των επιχειρήσεων με τη σύμφωνη γνώμη των τραπεζών. Προκειμένου κάτι τέτοιο να συμβεί θα πρέπει οι εταιρείες -παλαιοί μέτοχοι- να προχωρήσουν σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην οποία θα συμμετέχουν. Σε αυτήν την περίπτωση οι τράπεζες θα χορηγήσουν δάνεια και τα δάνεια θα γίνουν τίτλοι. Οι συμμετέχοντες στην αύξηση κατά τα πρότυπα της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών θα λάβουν warrants και cocos που θα τους επιτρέψουν στο μέλλον να αυξήσουν προνομιακά τη συμμετοχή τους στην επιχείρηση. Οι τίτλοι δανείων θα αποτελέσουν καλάθια που θα διατεθούν σε ιδιωτικές τοποθετήσεις και που θα διαπραγματεύονται στην Κεφαλαιαγορά. Το ίδιο και τα warrants. Με τον τρόπο αυτό θα ξεχωρίσει η ήρα από το στάρι όσον αφορά τις επιχειρήσεις. Θα χρηματοδοτηθεί η πραγματική οικονομία, ενώ οι τράπεζες θα αναπτύξουν το investment banking. Το εγχείρημα, αν επιτύχει, θα αποτελέσει έναν φραγμό και να μην καταλήξουν υγιείς επιχειρήσεις με προβλήματα χρηματοδότησης στα χέρια κάποιων distress funds, που ήδη βολιδοσκοπούν να αγοράσουν τα «κόκκινα» δάνεια σε εξαιρετικά χαμηλή τιμή.

Η στήριξη της ρευστότητας επιχειρήσεων, που έχουν προοπτικές ανάπτυξης, μέσω της δημιουργίας νέων χρηματιστηριακών προϊόντων, αποτελεί τον πυρήνα πρότασης του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), για την οποία έχει γίνει κοινωνός ο υπουργός Οικονομικών, αλλά και η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών.

Η διοίκηση του ΣΒΒΕ, παρουσιάζοντας χθες τη σχετική πρόταση στη Θεσσαλονίκη, είχε στο «πλευρό» της τον πρόεδρο του Χ.Α., Σ. Λαζαρίδη, και τον αντιπρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Ξ. Αυλωνίτη.

Ο ΣΒΒΕ επί της ουσίας προτείνει το εξής: έναν εναλλακτικό τρόπο χρηματοδότησης των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, μέσω τιτλοποίησης των δανείων τους και της έκδοσης και διάθεσης σχετικών τίτλων στη χρηματιστηριακή αγορά, με τη δημιουργία «καλαθιών» μετοχών επιχειρήσεων.

Η τιτλοποίηση των δανείων πραγματοποιείται μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, στην οποία συμμετέχουν καταρχήν οι παλαιοί μέτοχοι, εν συνεχεία η τράπεζα σε μια σχέση η οποία θα καθορίζεται μέσω διαπραγμάτευσης μεταξύ εταιρείας και τράπεζας, λαμβανομένων υπόψη των προβλέψεων, που ήδη έχουν κάνει οι τράπεζες για τα δάνεια καθεμιάς από τις επιχειρήσεις, βάσει της αξιολόγησης και των οδηγιών της «Black Rock».

Οι υφιστάμενοι μέτοχοι μέσω warrants ή cocos θα έχουν το δικαίωμα να επαναγοράσουν τις μετοχές της εταιρείας τους σε βάθος χρόνου, με συγκεκριμένη και συμφωνημένη τιμή.

Κρίσιμο ρόλο στην όλη διαδικασία θα έχει μια ανεξάρτητη εταιρεία asset management, η οποία θα διαχειρίζεται και θα διαθέτει τα συγκεκριμένα προϊόντα στην αγορά.

Για την υλοποίηση της πρότασης υπάρχει σχετική νομοθετική πρόβλεψη, αφού η ελληνική πολιτεία έχει προηγηθεί σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με την ψήφιση του νόμου ν. 4141/13, βάσει του οποίου έγινε η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.

«Κάθε ημέρα έρχονται manager ξένων κεφαλαίων σε επαφή με το ελληνικό χρηματιστήριο και ο καθένας από αυτούς διαχειρίζεται από 30 έως 100 εκατ. ευρώ το ελάχιστο. Η αγωνία μας είναι τα κεφάλαια αυτά να βρούνε τον δρόμο προς τις ελληνικές επιχειρήσεις, που λόγω έλλειψης ρευστότητας δεν μπορούν να υλοποιήσουν τα αναπτυξιακά τους σχέδια», τόνισε ο πρόεδρος του Χ.Α., Σωκράτης Λαζαρίδης.

Παράλληλα, ο ίδιος διευκρίνισε πως τέτοιες προτάσεις μπορούν να συμβάλλουν στο να καταστούν περισσότερο «ορατές» οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις με προοπτικές στα «μάτια» της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, καθώς μέχρι σήμερα τα ξένα fund δεν έχουν άλλη επιλογή από το να αναζητούν επενδυτική διέξοδο σε περίπου 5-10 μεγάλες επιχειρήσεις.

Όσον αφορά στην πρόταση του ΣΒΒΕ, έχουν γίνει ανεπίσημες επαφές με τράπεζες και με ανεξάρτητους asset managers, ενώ μέχρι το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2014 οι συζητήσεις για την υλοποίηση του εγχειρήματος πρέπει να έχουν προχωρήσει σημαντικά.

Ο τρόπος
Η τιτλοποίηση των δανείων πραγματοποιείται μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, στην οποία συμμετέχουν καταρχήν οι παλαιοί μέτοχοι, εν συνεχεία η τράπεζα σε μια σχέση η οποία θα καθορίζεται μέσω διαπραγμάτευσης μεταξύ εταιρείας και τράπεζας, λαμβανομένων υπόψη των προβλέψεων, που ήδη έχουν κάνει οι τράπεζες για τα δάνεια καθεμιάς από τις επιχειρήσεις, βάσει της αξιολόγησης και των οδηγιών της «Black Rock».

Στόχοι και πλεονεκτήματα

Στόχος

βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης των επιχειρήσεων αποφόρτιση των δανειακών χαρτοφυλακίων των τραπεζών αξιοποίηση του διεθνούς επενδυτικού ενδιαφέροντος

Εργαλεία
ΑΜΚ
μετατρέψιμα εταιρικά ομόλογα εταιρικά ομόλογα υψηλής απόδοσης

Πλεονεκτήματα για τις Εταιρείες

Χρησιμοποιούν και δάνεια για να ενισχύσουν κεφάλαια
Κεφαλαιακή αναδιάρθρωση
Μείωση κόστους δανείων

Πλεονεκτήματα για παλαιούς Μετόχους
Διατήρηση συμμετοχής μέσω warrants και cocos

Πλεονεκτήματα για τις Τράπεζες
Απομόχλευση
Ανάπτυξη Investment Banking

Πηγή: yahoonews.gr
Μενού