Οι 3 αναμενόμενες Δράσεις ενίσχυσης της εργασίας του ΟΑΕΔ, μεχρι το τελος του 2013 – Δείτε τους πίνακες

Κατηγορία: ΕΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 53

120Τουλάχιστον 368.540 άνεργοι καλύπτονται ή θα καλυφθούν από τα προγράμματα απασχόλησης του ΟΑΕΔ τα οποία είτε βρίσκονται σε εξέλιξη είτε θα υλοποιηθούν έως το τέλος του 2013, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εργασίας.

Σύμφωνα με στελέχη του ΟΑΕΔ στην τελική ευθεία βρίσκονται τρια νέα προγραμματα απασχλοησης, πρακτικής άσκησης και επιχορηγησης νέων επειχηρησεων. Τα νεα προγραμματα αναμένεται να ξεκινησουν μεσα στο Δεκεμβριο.

Οι 3 αναμενόμενες Δράσεις ενίσχυσης της εργασίας του ΟΑΕΔ, μεχρι το τελος του 2013 είναι οι παρακάτω:

Τίτλος

Αντικείμενο

Προϋπολογισμός

Ωφελούμενοι

Επιχειρηματικότητα στην Ύπαιθρο Προώθηση στην απασχόληση στον αγροδιατροφικό τομέα και υποστήριξη για ανάληψη επιχειρηματικής δραστηριότητας στον πρωτογενή τομέα.Απευθύνεται σε ανέργους έως 35 ετών

12.780.000€

3.000 άνεργοι

Προώθηση καινοτομικής επιχειρηματικό-τητας νέων και συμβουλευτική καθοδήγηση επιχειρηματιών Η οικονομική ενίσχυση καινοτομικών επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων νέων και η συμβουλευτική υποστήριξή τους μέσω mentoring, αφενός στα στάδια σύστασης της νέας επιχείρησης και αφετέρου κατά τη λειτουργία της.

20.000.000€

2.000 άνεργοι

ΝΘΕ ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ – ΤΟΠΣΑ – ΤΟΠΕΚΟ – Προκήρυξη προγράμματος 3μηνης επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών για 10.000 ωφελούμενους των δράσεων ΤΟΠΣΑ και ΤΟΠΕΚΟ και 3.000 της δράσης «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών στον κλάδο του τουρισμού»

20.000.000,00

13.000 άνεργοι

Πρόγραμμα «Εγγύηση για τη νεολαία» Προσφορά ΣΕ νέους έως 25 ετών απασχόλησης καλής ποιότητας, μαθητείας ή πρακτικής άσκησης εντός τεσσάρων μηνών από τη στιγμή που καθίστανται άνεργοι ή εξέρχονται από την επίσημη εκπαίδευση

171.517.029

Αναλυτικότερα, ο σχεδιασμός του υπουργείου περιλαμβάνει:

Α. ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013»ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

 1. 1.  Δράσεις ενίσχυσης της απασχόλησης

Υλοποιούμενες

Τίτλος

Αντικείμενο

Προϋπολογισμός

Ωφελούμενοι

Τοπικά Προγράμματα Στήριξης της Απασχόλησης (ΤΟΠΣΑ) Δημιουργία θέσεων απασχόλησης για ανέργους, με την κινητοποίηση και ενεργοποίηση των τοπικών φορέων του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέαΥλοποίηση μέσω Αναπτυξιακών Συμπράξεων

87.716.167 €

22.000 άνεργοι

Υποστήριξη των επιχειρήσεων για την απασχόληση προσωπικού υψηλής επιστημονικής κατάρτισης Πρόληψη της ανεργίας των ερευνητών, μέσω της απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας σε επιχειρήσειςΦορέας υλοποίησης: ΓΓΕΤ

14.606.381 €

104 άνεργοι (α’ κύκλος) 207 άνεργοι (β’ κύκλος)
Ειδικό διετές πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών με επιχορήγηση των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών(ανοιχτό μόνο για Στερεά Ελλάδα & Νότιο Αιγαίο) Δημιουργία θέσεων πλήρους ή μερικής απασχόλησης, με αυξημένη επιχορήγηση σε ειδικές ομάδες ανέργων:Διάρκεια επιχορήγησης: 24 μήνες και δέσμευση των επιχειρήσεων για διατήρηση προσωπικού για 12 μήνες.Προϋπόθεση: να μην έχει απολύσει προσωπικό κατά το 6μηνο, πριν την ένταξη στο πρόγραμμα.

170.940.000 €

25.000

Φορέας υλοποίησης: ΟΑΕΔ

Τίτλος

Αντικείμενο

Προϋπολογισμός

Ωφελούμενοι

Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις με επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών. Δημιουργία θέσεων απασχόλησης για νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας, ηλικίας 16-24 ετών, για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας.Διάρκεια επιχορήγησης: 24 μήνες και δέσμευση των επιχειρήσεων για διατήρηση του προσωπικού για 12 μήνες.Προϋπόθεση: μη απόλυση το τελευταίο 6μηνο.Φορέας υλοποίησης: ΟΑΕΔ

26.970.000 €

5.000

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων πτυχιούχων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, έως 35 ετών Δημιουργία θέσεων πλήρους απασχόλησης για άνεργους έως 35 ετών, οι οποίοι είναι κάτοχοι πτυχίου(ΑΕΙ/τΕΐ), μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος σε ιδιωτικές επιχειρήσεις & σε εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα.Επιχορήγηση: 20€/ημ έως 24 ετών & 25€/ημ άνω 24 ετών.Διάρκεια επιχορήγησης: 24 μήνες με δέσμευση του εργοδότη να διατηρήσει τον άνεργο για 3 μήνες μετά τη λήξη της επιδότησης.Προϋπόθεση: μη απόλυση το τελευταίο 3μηνο,Φορέας υλοποίησης: ΟΑΕΔ

108.000.000 €

7.200 (5.000 + 2.200)

Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για άνεργους νέους έως 29 ετών. Σπονδυλωτή πορεία εισόδου στην αγορά εργασίας. Περιλαμβάνει: 

 • θεωρητική κατάρτιση (80 ωρών) σε οριζόντιες και εξειδικευμένες δεξιότητες,
 • πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού

130.000.000€

35.000 άνεργοι

 

Τίτλος

Αντικείμενο

Προϋπολογισμός

Ωφελούμενοι

τομέα της οικονομίας (διάρκειας 500 ωρών).Δυνατότητα επιχορήγησης της επιχείρησης, μέσω της κάλυψης του μη μισθολογικού κόστους για έναν (1) χρόνο, όταν μετατρέψει την πρακτική άσκηση σε σύμβαση εργασίας
Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για άνεργους νέους έως 29 ετών.Τομέας Ναυτιλίας Σπονδυλωτή πορεία εισόδου στην αγορά εργασίας. Περιλαμβάνει: 

 • θεωρητική κατάρτιση (80 ωρών) σε οριζόντιες και εξειδικευμένες δεξιότητες,
 • πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας (διάρκειας 500 ωρών).

Δυνατότητα επιχορήγησης της επιχείρησης, μέσω της κάλυψης του μη μισθολογικού κόστους για έναν (1) χρόνο, όταν μετατρέψει την πρακτική άσκηση σε σύμβαση εργασίας

6.423.150 €

1.000

Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για άνεργους νέους έως 29 ετών.Τομέας Τουρισμού Σπονδυλωτή πορεία εισόδου στην αγορά εργασίας. Περιλαμβάνει: 

 • θεωρητική κατάρτιση (80 ωρών) σε οριζόντιες και εξειδικευμένες δεξιότητες,
 • πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας (διάρκειας 500 ωρών).

Δυνατότητα επιχορήγησης της επιχείρησης, μέσω της κάλυψης του μη μισθολογικού κόστους για έναν (1) χρόνο, όταν μετατρέψει την πρακτική άσκηση σε σύμβαση εργασίας

39.000.000 €

10.000

Προγράμματα κοινωφελούς εργασίας στον τομέα του πολιτισμού για νέους Δημιουργία θέσεων απασχόλησης στον πολιτιστικό τομέα, μέσω της πρόσληψης ανέργων για την υλοποίηση προγραμμάτων, έργων ή δράσεων κοινωφελούς χαρακτήρα στον τομέα του πολιτισμού.Υλοποίηση: σε συνεργασία με συμπράττοντες φορείς στον τομέα του πολιτισμού

15.000.000 €

1.600 άνεργοι

 

Τίτλος

Αντικείμενο

Προϋπολογισμός

Ωφελούμενοι

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας (ΟΑΕΔ) Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο, σε έργα κοινωφελούς χαρακτήρα, μέσω πρόσληψης σε Δήμους, Περιφέρειες, Διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες δημόσιες υπηρεσίες. Η δράση εντάσσεται σε διαφορετικά Ε.Π. του ΕΚΤ. Στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» εντάσσεται η παρέμβαση που αφορά σε 10.000 ωφελούμενους.Θέσεις 5μηνης διάρκειαςΥλοποίηση ΟΑΕΔ

50.000 (εκ των οποίων οι 10.000 ωφελούνται από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»

Β. Δράσεις Προκατάρτισης – Επαγγελματικής Κατάρτισης Ανέργων

Τίτλος

Αντικείμενο

Προϋπολογισμός

Ωφελούμενοι

Προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης • Μέσω ηλεκτρονικής μάθησης ΤΠΕ Προβλέπεται εκπαιδευτικό επίδομα: 5€/ώρα Υλοποίηση από ΚΕΚ
Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων με χρήση του νέου συστήματος των επιταγών κατάρτισης (voucher)
 • Επαγγελματική κατάρτιση 1.500 άνεργων δημοσιογράφων

Προϋπολογισμός: 5.100.000 €

Φορέας υλοποίησης: ΕΣΗΕΑ.

 • Επαγγελματική κατάρτιση 4.900 ανέργων στα ορυχεία – λατομεία.

Προϋπολογισμός: 32.000.000€

Φορέας υλοποίησης: Τ.Ε.Ε.

 • Επαγγελματική κατάρτιση 36.000 ανέργων σε χρήση βασικών δεξιοτήτων ΤΠΕ,

Προϋπολογισμός: 43.996.800 €

Προβλέπεται εκπαιδευτικό επίδομα: 5€/ώρα

Φορέας υλοποίησης: ΟΑΕΔ

81.096.800 €

43.064 άνεργοι

Γ. Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης, Προστασίας και Απασχόλησης

Τίτλος

Αντικείμενο

Προϋπολογισμός

Πλήθος ωφελουμένων

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες (ΤΟΠ/ΕΚΟ) Δημιουργία θέσεων απασχόλησης για ανέργους, με την κινητοποίηση και ενεργοποίηση των τοπικών φορέων του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα Υλοποίηση μέσω Αναπτυξιακών Συμπράξεων

60.000.000 €

12.000 άνεργοι ευπαθών κοινωνικά ομάδων

«Εθνικό Δίκτυο Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας». Δημιουργία 264 κοινωνικών δομών σε όλη τη χώρα, σε δήμους άνω των 60.000 κατοίκων. 

 • Κοινωνικά Παντοπωλεία,
 • Παροχή Συσσιτίων,
 • Κοινωνικά φαρμακεία,
 • Υπνωτήρια,
 • Ανοιχτά κέντρα Υποδοχής Αστέγων
 • Δημοτικοί Λαχανόκηποι,
 • Τράπεζες χρόνου,
 • Γραφεία Διαμεσολάβησης

Υλοποίηση: ΜΚΟ σε συνεργασία με ΟΤΑ και ΝΠΔΔ

38.766.700 €

63.000 άτομα ευπαθών κοινωνικά ομάδων

Δημιουργία 1.143 θέσεων εργασίας για τη λειτουργία των δομών

 

Τίτλος

Αντικείμενο

Προϋπολογισμός

Πλήθος ωφελουμένων

Παρεμβάσεις για ευπαθείς κοινωνικά ομάδες (ΕΚΟ) Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης για ευπαθείς ομάδες (π.χ: άτομα με αναπηρία, φυλακισμένοι/αποφυλακισμένοι, πρώην χρήστες ουσιών, μετανάστες, πρόσφυγες, κ.α) για την κοινωνική τους ενσωμάτωση και την ένταξη τους στην αγορά εργασίας.

79.560.000 €

7.713

Κέντρα Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων Παροχή υπηρεσιών στήριξης για την προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και της Απασχόλησης ευπαθών ομάδων, όπως οι Ρομά,Υλοποίηση σε συνεργασία με ΟΤΑ

12.400.000 €

2.360

Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) καιΚέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες Η στήριξη ατόμων που χρήζουν βοήθειας, στη βάση της εξατομικευμένης προσέγγισης, σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκησηΦορέας υλοποίησης: ΕΕΤΑΑ

21.000.000

3.151

Αναμενόμενη Δράση Κοινωνικής Ένταξης, Προστασίας και Απασχόλησης

Τίτλος

Αντικείμενο

Προϋπολογισμός

Πλήθος ωφελουμένων

Υλοποίηση δράσεων ενίσχυσης της Κοινωνικής οικονομίας Η προώθηση της Κοινωνικής Οικονομίας και της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας ως εργαλεία αναχαίτισης της ανεργίας.Πιλοτική δράση για τη δημιουργία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων από νέους

60.000.000€

μη προβλέψιμος

Β. ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ

 1. Πρόγραμμα επιχορήγησης ιδιωτικών επιχειρήσεων για την απασχόληση 2.500 ανέργων που βρίσκονται στο στάδιο πλησίον της σύνταξης (Λ.Α.Ε.Κ.). Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από τον κλάδο ΛΑΕΚ/ΟΑΕΔ.
 2. Ειδικό τριετές Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών με επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο ύψος των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη 2.300 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ),

Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο και Πρόγραμμα Επιχορήγησης 50 Θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ). Η δαπάνη προκύπτει από την αλληλόχρεο λογαριασμό ΙΚΑ-ΟΑΕΔ και τον κρατικό προϋπολογισμό για τα ΑμεΑ.

 1. Πρόγραμμα επιχορήγησης 800 Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων και Πρόγραμμα Επιχορήγησης 50 Θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ). Επιχορήγησης 50 Θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ). Η δαπάνη προκύπτει από πόρους του Οργανισμού και τον κρατικό προϋπολογισμό για τα ΑμεΑ.
 2. Τοπικό ολοκληρωμένο Πρόγραμμα για 680 ανέργους των επιχειρήσεων : «ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε.», «ΜΑΧΙΜ ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.», «ROBERTO ΑΒΕΕ», «ΝΟΒΑ ΚΝΙΤΑ.Ε.», «BELLE A.E.”, “ΠΑΚ. ΚΕΝΤΑΠΟΤΖΙΔΗ Α.Ε.», « ΕΥΡΩΒΑΦΗ ΑΕ», «EUROHOUSE ΑΕ» «ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ ΑΕ του Νομού Θεσσαλονίκης. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, («Ε.Π. Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων 2007-2013») και το ελληνικό δημόσιο
 1. Ειδικό Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης παρέμβασης για 600 πρώην εργαζομένους που προέρχονται από τις ακόλουθες επιχειρήσεις: «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α.», «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Α.Ζ.», «Γ.Η. ΣΚΟΥΡΤΗΣ Α.Ε.Γ.Α.», «ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. (GENERAL UNION)», ΓΕΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. (GENERAL TRUST), “ΕΟΣ Α.Ε.Α.Ζ.» και 200 πρώην εργαζομένους που προέρχονται από την επιχείρηση « COMMERCIAL VALUE»
 2. Τοπικό Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα του Ν. Καστοριάς. Το πρόγραμμα αφορά σε δράσεις απασχόλησης, αυτοαπασχόλησης, απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, διατήρησης θέσεων εργασίας (δράσεις, οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί ως προς την υποβολή αιτήσεων) και κατάρτισης. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, («Ε.Π. Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων 2007-2013») και το ελληνικό δημόσιο για τις δράσεις απασχόλησης, αυτοαπασχόλησης και κατάρτισης.
 3. Πρόγραμμα επιχορήγησης 4.000 Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών-Γυναικών, ηλικίας 22-64 ετών, με σκοπό την προώθηση ανέργων γυναικών στην απασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Το ανωτέρω πρόγραμμα παραμένει ανοιχτό μόνο για τις Περιφέρειες Στ. Ελλάδας και Ν. Αιγαίου, με τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για τις υπόλοιπες Περιφέρειες την 14/12/32010 και χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013».

Πηγή: e-dimosio

Μενού