120 θέσεις στη Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτ. Μακεδονίας της ΔΕΗ

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 132
1,2Το συντονισμό και την υλοποίηση μιας νέας δράσης για την απασχόληση ανέργων στο Δήμο Νεάπολης-Συκεών ανέλαβε το Κέντρο Στήριξης της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικότητας των Γυναικών «ΕΡΓΑΝΗ», αυτή τη φορά σε συνεργασία με την αναπτυξιακή σύμπραξη «ΣΥΝΤΟΠΟΣ». 
Πρόκειται για το έργο «Τοπικό Σχέδιο για την απασχόληση στο Δήμο Νεάπολης-Συκεών», το οποίο απευθύνεται σε 180 άνεργους και άνεργες κατοίκους ή και δημότες του Δήμου Νεάπολης-Συκεών. Οι ωφελούμενοι θα υποστηριχθούν ολοκληρωμένα μέσα από δράσεις πληροφόρησης, συμβουλευτικής, επιμόρφωσης και κατάρτισης, ώστε να διευρύνουν τις γνώσεις τους προκειμένου να ιδρύσουν επιχείρηση ή κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση, να προσληφθούν σε επιχειρήσεις ή να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία, ενώ επιπλέον μπορούν να ενταχθούν σε επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης για ανέργους υποψήφια στελέχη επιχειρήσεων εστίασης ή τουρισμού, να υπάρξουν για υποψήφια στελέχη κοινωνικών επιχειρήσεων εξειδικευμένες επιμορφώσεις για τη δημιουργία επιχείρησης και επιμόρφωση ωφελουμένων για την υποστήριξη κοινωνικών δράσεων.
Απευθύνεται ιδιαίτερα σε νέους επιστήμονες Ανθρωπιστικών Σπουδών και υλοποιείται από το Κέντρο Πρόληψης ΠΥΞΙΔΑ με επιμορφώσεις ωφελουμένων που αφορούν σε ενεργειακά θέματα-πράσινη ανάπτυξη.
Απευθύνεται κυρίως σε νέους επιστήμονες αποφοίτους πολυτεχνικών ή σχετικών σχολών. Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ενωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 10 Δεκεμβρίου 2013.
Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στο Κέντρο «Εργάνη» (Καραβαγγέλη 1, Συκιές, τηλ.: 2310-621166 & ergani@ergani.gr) και στους Συμβουλευτικούς Σταθμούς Δήμου Νεάπολης-Συκεών:
Σ.Σ. Νεάπολης – 2310-671100 (εσωτ. 199),
Σ.Σ. Συκεών – 2313-313154, 2313-313151,
Πεύκων – 2313-502226, Σ.Σ.
Αγίου Παύλου – 2313-300206.
 
ΑΙΤΗΣΕΙΣ
180 άνεργοι σε επιδοτούμενο πρόγραμμα στη Θεσσαλονίκη m Η ΔΕΗ ενδιαφέρεται για την πρόσληψη 120 (εκατόν είκοσι) έκτακτων ημερομίσθιων ανειδίκευτων εργατών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Ορυχείων & Μονάδων. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καλύψουν τις παραπάνω θέσεις να υποβάλουν μέχρι 04/12/2013 και ώρα 16.00 στη Γραμματεία του Τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας του ΛΚΔΜ, 23ο χιλ. Κοζάνης-Πτολ/δος, την ειδική έντυπη Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, υποβάλλοντας συνημμένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα δηλωθέντα στην αίτηση στοιχεία τους.
Η ειδική έντυπη Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση διανέμεται από τη Γραμματεία του Τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού στην ανωτέρω διεύθυνση.
Πηγή: Ελεύθερος Τύπος

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
9 Θέσεις Εργασίας γυμναστών στον Δήμο Δάφνης – Υμητού
Προηγούμενο άρθρο
30 Θέσεις Εργασίας στον Δήμο Λαγκαδά
Μενού