6 Θέσεις Εργασίας στο Δήμο Άργους – Μυκηνών

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 45

jobs (2)Ο Δήμος του Άργους – Μυκηνών ανακοινώνει την πρόσληψη έξι (6) ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις , όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μηνών, στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Άργους – Μυκηνών και συγκεκριμένα οι εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες και αντίστοιχη χρονική περίοδο:
pinakas 30
Επίσης, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 43946/22-11-2013 βεβαίωση της Προϊσταμένης του Τμήματος Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου, στον προϋπολογισμό του Δήμου Άργους – Μυκηνών οικονομικού έτους 2013 και στον Κ.Α. 10.6041.001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων Δ/κων και οικονομικών υπηρεσιών» υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση 280.000,00 € για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης.

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Θέσεις Εργασίας στο Τ.Ε.Ι Στερεάς Ελλάδας
Προηγούμενο άρθρο
Θέσεις Εργασίας στο Δήμο Καντάνου Σελίνου
Μενού