9 Θέσεις Εργασίας γυμναστών στον Δήμο Δάφνης – Υμητού

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 28
gymnastikhΟ Οργανισµός Κοινωνικής Πολιτικής ∆άφνης-Υµηττού ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου έως δύο (2) µήνες, συνολικά εννέα (9) ατόµων για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του.
Οι θέσεις είναι: 
α) Τέσσερις (4) γυµναστές-στριες µε ειδικότητα πτυχίου Αθλοπαιδιές (Γυµναστική, Ποδόσφαιρο, Μπάσκετ, Χειροσφαίριση, Πετοσφαίριση),
β) δύο (2) γυµναστές-στριες µε ειδικότητα Αεροβικής Γυµναστικής και
γ) Ενας (1) γυµναστής-στρια µε ειδικότητα Χιονοδροµιών.
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση (www, amyntaio.gr) και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΝΠ∆∆ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης-Αθλητισµού,
∆ήµου Αµυνταίου,
Γρηγορίου Νικολαΐδη 2,
Τ.Κ. 532 00 Αµύνταιο,
Τηλέφωνο επικοινωνίας . 23863-50165.

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Θέσεις Εργασίας στα Καλλιτεχνικά Σχολεία
Προηγούμενο άρθρο
120 θέσεις στη Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτ. Μακεδονίας της ΔΕΗ
Μενού