8 θέσεις στο ΔΕΔΔΗΕ Καβάλας

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 37

bb1801653ccc07fd869a1fb122110fa7_LΟ ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης, ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ, που εδρεύουν στο Νομό ΚΑΒΑΛΑΣ και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

6 Δ.Ε. Ηλεκτροτεχνίτες Εναερίων – Υπογείων Δικτύων
2 Δ.Ε. Διοικητικοί Γραμματείς (Υπάλληλοι Γραφείου)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΒΑΛΑΣ, Τενέδου 38, Τ.Κ. 65 404 – ΚΑΒΑΛΑ, απευθύνοντάς την στον Τομέα Υποστήριξης, υπ’ όψη κας Κεσίδου Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 2510-247611).

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 30/11/2013 έως και 9/12/2013

Πηγή: e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Σεμινάρια και συμβουλευτική στην Ήπειρο για 105 νέους επιστήμονες
Προηγούμενο άρθρο
1 θέση για Φαρμακοποιό στο δήμο Νεάπολης-Συκεών
Μενού