130 θέσεις για άνεργους στο Νομό Καβάλας

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 52

αασασαΗ « Α.Σ. ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΚΑΜΨΗ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ », στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης«Τοπικό σχέδιο δράσης για τη βιώσιμη ανάκαμψη της αγοράς εργασίας του Νομού Καβάλας μέσα από την προώθηση ανέργων σε «πράσινα» επαγγέλματα»,η οποία εντάσσεται στην δράση 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», του Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
τους/τις ενδιαφερόμενους/ες που ανήκουν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες, για να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στην εν λόγω Πράξη.

  • Άνεργοι νέοι & άνεργες νέες (22-40 ετών), απόφοιτοι & απόφοιτες ΑΕΙ & ΤΕΙ, χωρίς εργασιακή εμπειρία
  • Άνεργοι νέοι & άνεργες νέες (έως 40 ετών), απόφοιτοι & απόφοιτες γυμνασίου ή λυκείου, με ή χωρίς πρόσθετα οριζόντια προσόντα, με ή χωρίς εργασιακή εμπειρία σε θέσεις εργασίας που απαιτούσαν χαμηλά προσόντα ή χειρωνακτική εργασία
  • Άνεργοι νέοι & άνεργες νέες (έως 40 ετών), απόφοιτοι & απόφοιτες δημόσιων ή ιδιωτικών μεταλυκειακών σχολών (ΕΠΑΣ, ΙΕΚ), με ή χωρίς πρόσθετα οριζόντια προσόντα, με ή χωρίς εργασιακή εμπειρία
  • Άνεργοι και άνεργες μέσης ή μεγάλης ηλικίας (40 ετών και άνω), με ή χωρίς τυπικά προσόντα, με ή χωρίς πρόσθετα οριζόντια προσόντα
  • Αγρότες και αγρότισσες με χαμηλό εισόδημα (υπό προϋποθέσεις – παράρτημα Α)
  • Νέοι και νέες επιστήμονες μέχρι 34 ετών (υπό προϋποθέσεις – παράρτημα Β)

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΩΣ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ.

Για ολόκληρη την πρόσκληση πατήστε εδώ: prosklisitopsa-prasini-anaptyksi

Μενού